Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 78

Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne,...

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

Test dotyczy wszystkich kierunków i stanowi 80 % punktacji wymaganej przy dostaniu się na studia.  Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,          z których tylko jedna jest prawidłowa.   1.  Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii je...

Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne,...

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

Test dotyczy wszystkich kierunków i stanowi 80 % punktacji wymaganej przy dostaniu się na studia.     Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,          z których tylko jedna jest prawidłowa.  1.  Pakt lanckoroński zawarty w Polsce w 1923 roku dotyczył:  a...

Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne,...

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Test dotyczy wszystkich kierunków i stanowi 80 % punktacji wymaganej przy dostaniu się na studia.      Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,          z których tylko jedna jest prawidłowa.     1.  Zaznacz  państwa  członkowskie  „starej”  Unii  Europej...

Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne,...

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

Test dotyczy wszystkich kierunków i stanowi 80 % punktacji wymaganej przy dostaniu się na studia.       Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,          z których tylko jedna jest prawidłowa.     1.  Baza monetarna to:  a)  łączna  ilość  banknotów  i  b...

Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne,...

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

Test dotyczy wszystkich kierunków i stanowi 80 % punktacji wymaganej przy dostaniu się na studia.      Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,          z których tylko jedna jest prawidłowa.   1.  Merkantylizm to doktryna głosząca potrzebę:  a)  silnego ...

Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne,...

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1078

Test dotyczy wszystkich kierunków i stanowi 80 % punktacji wymaganej przy dostaniu się na studia.     Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,          z których tylko jedna jest prawidłowa.   1.  Mianem międzynarodowej konkurencyjności kraju określa się:...

Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne,...

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

Test dotyczy wszystkich kierunków i stanowi 80 % punktacji wymaganej przy dostaniu się na studia.       Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,          z których tylko jedna jest prawidłowa.    1.  Możliwości  finansowe  konsumenta  opisuje  równanie:  ...

Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne,...

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1169

Test językowy jest obowiązkowy przy zdawaniu na wszystkie kierunki i stanowi 20 % punktacji wymaganej przy dostaniu się na studia. Przykładowe pytania z języka angielskiego   Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i pięć wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.  ...

Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia, Administracja,  Uniwe...

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1071

Studia II stopnia Notatka zawiera wymagania kwalifikacyjne na studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Test ten pochodzi z rekrutacji na kierunek administracja. Administracja, niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia Zasady kwalifikacji Minimalna liczba osób p...