Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 8.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 8. - strona 1

Fragment notatki:Test dotyczy wszystkich kierunków i stanowi 80 % punktacji wymaganej przy dostaniu się na studia.

    Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,          z których tylko jedna jest prawidłowa.   1.  Mianem międzynarodowej konkurencyjności kraju określa się:  
a)  udział krajowej firmy w międzynarodowym porozumieniu kartelowym  b)  posiadanie przez krajową firmę konkurentów w kraju i za granicą c)  zdolność badanego kraju do sprzedaży za granicą dóbr, które są tańsze lub lepsze niż 
produkty oferowane przez konkurentów 
d)  zdolność badanego kraju do sprzedaży za granicą dóbr, które są droższe niż produkty 
oferowane przez konkurentów 
 2.  Jeżeli  na  świecie  istnieją  dwa  kraje,  których  gospodarki  są  opisane  w  modelu  Ricarda  i 
konsumowane są w nich dwa dobra, do produkcji używa się wyłącznie pracy i każdy kraj wytwarza inny produkt: a)  wyrównują się w nich płace b)  o  względnych  płacach  decydują  w  nich  produkcyjności  pracy  zatrudnionej  do 
wytwarzania obu dóbr oraz ceny tych dóbr 
c)  o względnych płacach decydują w nich wyłącznie produkcyjności pracy  zatrudnionej 
do wytwarzania obu dóbr 
d)  o  względnych  płacach  decydują  w  nich  produkcyjności  pracy  zatrudnionej  w  branży 
wytwarzającej produkt, który oba kraje wytwarzają 
 3.  W gospodarce zgodnej z modelem Heckschera – Ohlina z dwoma dobrami, gdzie odzież 
jest  dobrem  kapitałochłonnym,  zaś  żywność  –  dobrem  pracochłonnym,  wzrost  ceny odzieży powoduje: a)  wzrost zarówno płac, jak i dochodu z kapitału b)  spadek zarówno płac, jak i dochodu z kapitału  c)  wzrost płac i spadek dochodu z kapitału  d)  spadek wysokości płac i wzrost dochodu z kapitału  
 4.  Mianem handlu wewnątrzgałęziowego określa się:  
a)  równoczesny eksport i import produktów pochodzących z jednej branży  b)  eksport  produktów  odmiennych  pod  względem  cech  fizycznych  lub  przeznaczenia  od 
produktów importowanych 
c)  eksport i import produktów wewnątrz firm wielonarodowych  d)  handel wewnątrz ugrupowania integracyjnego 
 5.  Paradoks Leontiefa polega na tym, że: 
a)  Stany  Zjednoczone  eksportują  głównie  surowce,  zaś  importują  wyłącznie  produkty 
przetworzone 
b)  Stany  Zjednoczone  zarówno  eksportują,  jak  i  importują  wyłącznie  produkty 
przetworzone  
c)  Stany  Zjednoczone  eksportują  dobra  względnie  pracochłonne,  zaś  importują  dobra 
względnie kapitałochłonne  
d)  Stany  Zjednoczone  eksportują  dobra  względnie  kapitałochłonne,  zaś  importują  dobra 

(…)

… ze wzrostem:
a) równym
b) zrównoważonym
c) ustabilizowanym
d) homogenicznym
7.
Emigrację wysoko wykwalifikowanych specjalistów określa się mianem:
a) zarazy holenderskiej
b) terms of trade
c) wzrostu zubażającego
d) drenażu mózgów
8.
Podstawowa różnica między inwestycją bezpośrednią a inwestycją portfelową dotyczy:
a) kierowania działalnością gospodarczą
b) wysokości kwoty inwestycji
c) lokalizacji…
… korzyści wyłącznie tym krajom, które mają deficyt bilansu handlowego, gdyż
z nich odpływa najwięcej złota
c) przynosi korzyści wyłącznie tym krajom, które mają nadwyżkę bilansu handlowego,
gdyż do nich dopływa najwięcej złota
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie odzwierciedla koncepcji korzyści
komparatywnych
32. Towarowe terms of trade naszego kraju ulegają poprawie wówczas, gdy:
a) nasza waluta zyskuje…
…) przynosi korzyści wszystkim uczestnikom pod warunkiem, że sprzedają za granicę
produkty, w których wytwarzaniu mają względną przewagę
42. Jeżeli towarowe terms of trade jakiegoś kraju rosną, to zmiana ta oznacza, że:
a) waluta tego kraju zyskuje na wartości w porównaniu z walutami innych krajów świata
b) deficyt w bilansie handlowym badanego kraju rośnie
c) zmiany cen na światowych rynkach są niekorzystne…
… na rynku krajowym
c) w ilości mniejszej od ilości tego dobra sprzedawanej na rynku krajowym
d) po cenie obowiązującej na doskonale konkurencyjnym rynku krajowym
59. Klauzula największego uprzywilejowania wymaga, żeby:
a) partner handlowy uzyskał lepsze warunki handlu niż pozostałe kraje – importerzy
b) partner handlowy uzyskał lepsze warunki handlu niż krajowi producenci
analogicznego towaru
c) obniżenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz