Ekonomia- Test 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia- Test 2 - strona 1

Fragment notatki:

TEST 2
1. W krajach wysoko rozwiniętych nie występuje obecnie:
a) własność kapitalistyczna,
b) praca najemna,
c) własność spółdzielcza,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
2. Dominacja własności prywatnej w krajach wysoko rozwiniętych oznacza dziś zazwyczaj:
a) zanik własności publicznej,
b) szybki rozwój własności spółdzielczej,
c) zanik własności pracowniczej,
d) dominację kapitalistycznej własności akcyjnej.
3. Warunkiem istnienia w pełni rozwiniętego rynkowego mechanizmu regulowania procesów gospodarczych jest m.in.:
a) dominacja w gospodarce wielkich przedsiębiorstw,
b) funkcjonowanie tzw. szarej strefy,
c) dominacja własności prywatnej,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
4. Istotą zasady samofinansowania jest to, że przedsiębiorstwa:
a) działają bez żadnych zobowiązań finansowych,
b) nie korzystają z kredytów bankowych,
c) pokrywają swoje wydatki z własnych przychodów,
d) nie zawierają umów z innymi podmiotami.
5. Kapitalistą jest każdy człowiek, który:
a) prowadzi działalność gospodarczą,
b) sprzedaje swoje produkty na rynku,
c) zatrudnia regularnie pracowników najemnych i działa dla zysku,
c) dysponuje wielkim majątkiem.
6. Dobra publiczne to:
a) dobra produkowane przez firmy państwowe,
b) dobra wolne,
c) dobra społecznie pożądane, a prywatnie mało opłacalne,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
7. Proces przechodzenia zarządzania w ręce zawodowych menadżerów to:
a) proces związany z rozwojem tzw. demokracji przemysłowej,
b) wzrost znaczenia zbiorowych układów pracy,
c) proces uspołecznienia produkcji,
d) proces profesjonalizacji zarządzania.
8. Dominującym podmiotem w gospodarce centralnie planowanej jest:
a) społeczeństwo,
b) przedsiębiorstwo spółdzielcze,
c) gospodarstwo domowe,
d) państwo.
9. W gospodarce centralnie planowanej:
a) konsumenci nie musieli martwić się o to, że może zabraknąć produktów,
b) w zasadzie nie było jawnego bezrobocia,
c) przedsiębiorstwa bankrutowały bardzo często,
d) dominowały przedsiębiorstwa spółdzielcze.
10. Permanentny niedobór dóbr to:
a) przede wszystkim skutek niepełnego zatrudnienia,


(…)

…) dominowały przedsiębiorstwa spółdzielcze.
10. Permanentny niedobór dóbr to:
a) przede wszystkim skutek niepełnego zatrudnienia,
b) przejaw siły rynku,
c) jedna z wad gospodarki centralnie planowanej,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
11. Szybki wzrost roli sektora prywatnego w Polsce w latach 1990-1993 to przede wszystkim skutek:
a) reprywatyzacji,
b) prywatyzacji kapitałowej,
c) realizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz