Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 63

Teoretyczne podstawy wychowania - kolokwium

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Renata Sigva
Pobrań: 539
Wyświetleń: 6524

Rozróżnienie pojęć: socjalizacja, wychowanie, opieka Socjalizacja (łac. socialis = społeczny) to proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości. procesem ten jest oparty na społecznych interakcjach (stosu...

Kierowanie procesem uczenia się uczniów - praca zaliczeniowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Anna Sajdak
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2331

Praca przedstawia metody wykorzystywane w procesie uczenia się, cele kształcenia, sześć typów uczenia się Roberta Gagné, oraz zasady wykorzystywane przez nauczycieli w pracy dydaktycznej. (…) …. Proces kształcenia ( czyli proces nauczania - uczenia się) wymaga wspólnego zaangażowania nauczyci...

Antropologia kulturowa - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Katarzyna Barańska
Pobrań: 777
Wyświetleń: 3318

rytuały, związki pomiędzy zarządzaniem a antropologią, strój ludowy. Notatki będą bardzo pomocne podczas nauki do egzaminu z tegoż przedmiotu. Antropologia kulturowa i etnografia Wykład 1 Kultura- (cultur agri- uprawa roli) przekształcanie ...

Diagnostyka - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Barbara Ostafińska-Molik
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4865

Wykład 1 data 22.10.2009 Definicje Diagnostyka pedagogiczna - nauka o rozpoznaniu, różnicowaniu, jakie metody, techniki mamy do diagnozowania Diagnozowanie - proces różnego rodzaju działania w celu rozpoznania stanu rzeczy Diagnoza - końcowy efekt działań diagnostycznych, zawiera rozpoznanie i kry...

Metodyka opieki - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Elżbieta Ozga
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2009

Informacje w wykładach obejmują zagadnienia: rodzaj form pomocy i opieki na przestrzeni wieków, rozwój form opieki, świadczenia pieniężne, domy pomocy społecznej, placówki opieki całkowitej, pomoc społeczna - zadania, świadczenia,...

Language and Culture - wykład w języku angielskim cz. 1

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. Tadeusz Sławek
 • Kultura i język
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

Wykład z zajęć Language and Culture prowadzonych przez prof. Tadeusza Sławka. Notatki są w języku angielskim. Ich tematyka jest nstępująca: definicje kultury, składniki kultury, kultura niska vs kultura wysoka, zrozumienie kultury, postrzeganie kultury przez filozofów oraz naukowców, wartość kultury...

Language and Culture - wykład w języku angielskim cz. 3

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Tadeusz Sławek
 • Kultura i język
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

szkoły frankfurckiej (m.in. Theodore Adorno). (…) … was established by the Treaty of Maastricht in 1993 upon the foundations of European Community. With over 500 million citizensw, the EU generated an estimated 28%, share of the nominal and about 21% of the PPP gross domestic product. UE CREATOR...

Language and Culture - wykład w języku angielskim cz. 5

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Tadeusz Sławek
 • Kultura i język
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

in. kultury masowej oraz amerykanizacji współczesnej kultury. W notatce znajdują się informacje o takich osobach jak: Paul Goodman, Theodore Roszak, Ivan Ilich, Edward Hicks, Norman Rockwell, Charles Baudelaire, Jeremy Rifkin, Keith Richards, Robert Johnson, Cornel West. (…) … - dominated by obed...

Language and Culture - wykład w języku angielskim cz. 6

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Tadeusz Sławek
 • Kultura i język
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

Omówienie roli kulturotwórczej rock'n'rolal, najwybitniejszych przedstawicieli, ewolucji gatunku, itd. W notatce znajdują się informacje o takich osobach jak: Richard Middleton, Toni Morrison, Richard Penniman, Rolling Stones, Chuck Berry, Randy Newman, The Beatles, Jefferson Airplane. (…) … Ro...

Maszyny introligatorskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Jerzy Petriaszwili
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1134

krajarki jednonożowe Sposoby krojenia stosów arkuszy papieru: 1.Przy pomocy listwy podłożowej 2.Nożycowy - zastosowany dolny przeciwnóż Schemat technologiczny krajarki jednonożowej: 1.Belka wymiarowa (siodło) 2.Stos papieru 3.Nóż 4.Belka dociskowa 5.Stół krajarki 6.Listwa podnożowa 7.Opora boczna...