Teoretyczne podstawy wychowania - kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 931
Wyświetleń: 7952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoretyczne podstawy wychowania - kolokwium - strona 1

Fragment notatki:

Rozróżnienie pojęć: socjalizacja, wychowanie, opieka
Socjalizacja (łac. socialis = społeczny) to proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości. procesem ten jest oparty na społecznych interakcjach (stosunkach wzajemnych), poprzez które ludzie nabywają zachowań ważnych dla skutecznego ich funkcjonowania w społeczeństwie. Socjalizacja dzieli się na pierwotną i wtórną
Socjalizacja pierwotna - składowa procesu socjalizacji, zachodząca w grupie pierwotnej, najczęściej na obszarze rodziny. W socjalizacji pierwotnej na jednostkę mają wpływ znaczący inni, przeważnie rodzice. Charakteryzuje się ona silnym emocjonalnym oddziaływaniem znaczących innych na jednostkę. Reguły działania przyswaja ona na zasadzie naśladownictwa oraz w mniejszym stopniu poprzez werbalny przekaz symboliczny. Socjalizacja pierwotna kończy się w momencie pojawienia się uogólnionego innego. W tym momencie rozpoczyna się etap socjalizacji wtórnej
Socjalizacja wtórna - składowa procesu socjalizacji obejmująca proces profesjonalizacji lub etatyzacji, kiedy w toku wzrastania jednostki do życia społecznego wchodzi ona do kolejnych wtórnych grup społecznych (instytucje religijne, zakłady pracy, partie polityczne itd.). Socjalizacja wtórna rozpoczyna się od momentu pojawienia się w socjalizacji uogólnionego innego, w momencie kiedy osoba zostaje postawiona przed zadaniem podjęcia nowej roli społecznej
Wychowanie - całość zamierzonych oddziaływań środowiska społecznego, przyrodniczego na jednostkę / zamierzony proces składający się z działań zorientowanych na ukształtowanie osobowości jednostki , charakteru cech fizycznych i psychicznych w konkretny uprzednio postanowiony sposób.
Wychowanie różni się od socjalizacji tym, że wychowanie jest zamierzone i celowe, intencjonalne, socjalizacja jest zaś jakby "ubocznym" skutkiem przebywania w grupie, jest niecelowa i niezamierzona. Są to dość płynne pojęcia, na ćwiczeniach zastanawialiśmy się kiedyś czy socjalizacja jest pojęciem węższym niż wychowanie, czy na odwrót i wyszło nam na to, ze to zależy czy przyjmiemy węższą czy szerszą definicję tych pojęć. Mianowicie socjalizacja jest pojęciem szerszym od wychowania jeśli przyjmujemy, że wychowanie to działanie celowe, wykorzystywane przez wychowawcę pedagoga, albo np wychowawcę rodzica - w każdym razie kogoś kto ma cel w tym że jednostkę wychowuje - dąży do czegoś, natomiast socjalizację pojmiemy jako właśnie niecelowy i niezamierzony proces przyswajania reguł i wartości w każdym środowisku w którym jednostka się znajdzie. Jednak jest też możliwość ujęcia definicji w taki sposób by to wychowanie było pojęciem szerszym. W takim wypadku musimy ująć socjalizację bardziej jako socjalizację pierwotną plus ewentualnie pierwsze etapy socjalizacji wtórnej, czyli jako proces który kiedyś zanika, po tym jak już zinternalizujemy sobie wszystko, natomiast wychowanie trzeba wtedy ująć jako proces wpływania człowieka na człowieka w każdym wieku, gdzie każdy Inny może być dla nas wychowawcą. Wtedy takie wychowanie działające przez cale życie i we wszystkich jego sferach jest szerszym pojęciem niż socjalizacja.


(…)

… wychowania
Proces - jest to szereg uporządkowanych działań lub zmian, mających własną strukturę, właściwości i kierunek postępowania. Proces wychowania więc ma wyraźnie zaznaczony kierunek, pewną strukturę i określone właściwości
Janke - wychowanie jako proces społeczny, którego podstawę stanowią stosunki społeczne. ukształtowane w strukturze wychowawca - wychowanek czyli interakcja społeczna. Wychowawca…
…, łącznik - kontakt społeczny między członami, powinności członów) Wpływy wychowawcze - wszystkie osoby i grupy, które mniej lub bardziej, pośrednio lub bezpośrednio kierują procesem rozwojowym osobnika Uspołecznienie jednostki - włączenie się jednostki w coraz liczniejsze i bardziej zróżnicowane pod względem wpływów wychowawczych grupy społeczne oraz wchodzenie w charakterystyczne dla tych grup role…
… jako pożądane. Tylko działania zewnętrzne wobec wychowanka możliwe są do kontroli, korekcji i ewentualnie całkowitej zmiany.
Elementy procesu wychowania:
elementami wchodzącymi w skład procesu wychowania jest napewno sytuacja wychowawcza, cel wychowania, wychowawca, wychowanek, wpływy wychowawcze, doświadczenie wychowawcy i wychowanka, stosunek wychowawcy do wychowanka w ujęciu socjologicznych…

Pytania są opracowane na podstawie tekstu Ostrowskiej „Aksjologiczne podstawy wychowania” Streszczam tu cały tekst, bo się przyda do egzaminu ale zaznaczę w którym miejscu są odpowiedzi na te trzy pytania(podkreslony tekst).
Autorka przyjmuje perspektywę hermeneutyczno-fenomenologiczną.
Aksjologia zrodziła się w starożytności (Sokrates, Arystoteles, Platon, ). Termin pojawił się na początku XX w (Paul…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz