Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 3

Finanase i polityka finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1274

I. Definicja finansów I.1. Definicja finansów. Finanse to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem pieniądza w procesie podziału i wymiany bogactwa. Dzielą się na finanse publiczne i prywatne. I.2. Pojęcie pieniądza i jego funkcje. Pieniądz według - teorii funkcjonalnej to, to co pełni funk...

Etyka ateistyczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Robert Rynio
 • Filozofia i etyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2247

Z całości chrześcijańskiej wiary wyróżniamy: metafizykę, etykę i charakteryzujemy niewierzącego chcrześcijanina jako osobę, która odrzuca metafizykę, a akceptuje etykę. Istotą takiego chrześcijaństwa jest chrześcijańska etyka (ideał moralny). -istota chrześcijańskiej metafizyki leży w określ...

Komunikacja Społeczna - wykłady - Siedem poziomów komunikacji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 931
Wyświetleń: 3185

...Definicja teorii relewancji: Komunikowanie to intencjonalna modyfikacja przestrzeni w polu percepcyjnym odbiorcy.(aby się komunikować trzeba tego chcieć) Teza główna: Każdy komunikat stanowi zagadkę (łatwą lub trudną), pozostawia pewien poziom niedookreślenia znaczenia, niejasności co do sens...

Psychologia Społeczna - notatki

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Ryszard Stach
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 3927

...Społeczne wyznaczniki psychiki: -zależność zachowania ludzi, ich myśli i uczuć od rzeczywistej lub wyobrażonej obecności innych ludzi (Allport) -wpływ bezpośredni (nacisk) i pośredni – kontekst kulturowy ( kształtowanie postaw i wartości ,sama obecność) -SUBIEKTYWNA INTERPRETACJA OTOCZEN...

Psychologia zdrowia i choroby

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3787

...Zasadnicze nurty tematyczne wykładu - tradycje i źródła psychologii zdrowia - przedmiot i obszar psychologii zdrowia - wpływ różnic indywidualnych na stan zdrowia - wzór zachowania a stan zdrowia - wpływ czynników sytuacyjnych i środowiskowych na stan zdrowia (środowisko pracy, ro...

Kolokwium

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Robert Socha
 • Chemia żywności
Pobrań: 1946
Wyświetleń: 5607

...Skrobia składa się z amylozy i amylopektyny. One zaś składają się z cząsteczek D-(+)-glikozowych, a różnią się wielkością i kształtem cząsteczek. W amylozie jednostki D-(+)-glikozowe powiązane są ze sobą w pozycji 1,4 w kształcie spirali (stopień polimeryzacji 250-1000 reszt glukozowych) W ...

Pytania z cukrów i kwasów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Beata Wikiera
 • Biochemia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3248

.. 1.przemiana pirogronianu w obecności tlenu i bez tlenu w przypadku drożdży 2.jak zachowuje się sacharoza w różnych środowiskach (zmiana pH- kw,zas) 3.reakcje dzięki którym można rozróżnić glukozę i fruktozę 4.reakcja cukrów z kwasem3,5-dinitrosalicylowym(dns) 5. omów fosforolize glikogenu 1. ...

Mikrobiologia egzamin - budowa ścian komórkowych bakterii

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński
 • Mikrobiologia żywności
Pobrań: 2548
Wyświetleń: 4991

...Bakterie G(+) posiadają ścianę komórkową zbudowaną z mureiny od kilkunastu do kilkudziesięciu (40) warstw peptydoglikanu o grubości do 100Ă i stanowi od 50% do 90% suchej asy ściany. Warstwę plastyczną G(+) tworzą heteropolimery kw. Tejchowych, teichourenowych i lipole jchonowych. Bakterie G(+)...

Maszyny kolokwium egzamin

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Jan Zwolak
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3822

Zawiera pojęcia takie jak: równanie układu belkowego, równanie układu przestrzennego, moment bezwładności, model tarcia technicznie suchego, czop szyjkowy , sprzęgło podatne skrętnie, wirówka normalna i ultrawirówka... Oto świeżutkie pytania z c...

Biznes plan firmy usługowej „Take Your time”

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Grzegorz Sroślak
 • Biznes plan
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3913

...Podmiotem działalności naszego przedsiębiorstwa będzie świadczenie usług w zakresie turystyki biznesowej. W opracowaniu tym stosujemy zamiennie określenia „turystyka biznesowa”, „interesy lub sprawy służbowe”, „przyjazdy służbowe bądź w interesach” itp. Zawsze oznaczają one jednak turystykę ...