Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 4

Teoria Stosunków Międzynarodowych - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 1722
Wyświetleń: 6090

Porównuje ona realizm (neorealizm), pluralizm(neoliberalizm) i strukturalizm(globalizm). Pozostałe pliki liczą w sumie 28 stron i zawierają opracowania zagadnień. ...Idealizm (utopizm) pojawił się wraz z prezydenturą Wilsona w 1913 r. Pojawił się gdy USA zaczęły wychodzić z izolacjonizmu (a takż...

Historia myśli społecznej i socjologicznej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Katarzyna Warminska
 • Historia Myśli Socjologicznej
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3395

1) Faza teologiczna: szukanie przyczyn w zjawiskach nadprzyrodzonych, próba poznania praprzyczyny wszystkiego Fazy poznania teologicznego: Fetyszyzm- przypisywanie cech i wartości rzeczom, ich ubóstwianie i nadawanie szczególnego znaczenia, przekonanie, że przedmioty wpływają na nasze życie P...

Zasady stereoskopowego widzenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Zenon Piech
 • Fotogrametria
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3892

...Zasady stereoskopowego widzenia Obrazy (m1, n1, m2, n2) dwóch punktów M,N niejednakowo oddalonych od obserwatora, powstają w różnych miejscach na siatkówce. Odstęp między obrazami tych punktów w lewym oku (O1) nie jest równy odstępowi między obrazami tych punktów w prawym oku (O2). Różnicę...

Ortofotomapa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Zenon Piech
 • Fotogrametria
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3003

...Aerotriangulacja cyfrowa Elementy orientacji zewnętrznej zdjęć zostają wyznaczone podczas kameralnego zagęszczenia osnowy polowej (aerotriangulacja). Aerotriangulacja cyfrowa wykorzystuje korelację obrazów (automatyczne odna...

Referat pt. System pracy przymusowej w ZSRR (1922-1953) – zarys proble...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Jarosław Kłaczkow
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2002

Referat składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy systemu represji w ZSRR, którego podstawą były obozy pracy. Dla przedstawienia problematyki przyjęto układ chronologiczny obejmujący lata 1922 – 1953, a więc okres dyktatury stalinowskiej. Ten czasokres podzielono zgodnie z charakterystycznymi dla ...

Referat pt. "Rozwój reformacji w Europie Środkowo-Wschodniej"

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Jarosław Kłaczkow
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2429

Celem pracy było przedstawienie rozwoju reformacji na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególną uwagę skupiono jednak na Siedmiogrodzie, gdzie reformacja właściwie nie hamowana przez czynniki polityczne. Chronologicznie referat obejmuje la...

Kurs poświęcony histrorii religii w Am.Łacińskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Marta Kania
 • Dzieje religii w Ameryce Łacińskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1393

Część pierwsza kursu "Dzieje religii w Am.Łacińskiej", który przedstawia wierzenia ludów od czasów najdawniejszych czyli ok.7500 lat p.n.e do czasów konkwisty hiszpańskiej i portugalskiej na ziemiach amerykańskich. Stanowi on osobną całość,gdyż druga część skupia się właściwie na dziejach...

Druki akcydensowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Ewa Kołodziejek
 • Planowanie produkcji poligraficznej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1820

Podział druków akcydensowych Akcydensy wydawnicze nuty, mapy, reprodukcje dzieł sztuki, prospekty * , plakaty * , pozostałe akcyd. wyd. Akcydensy informacyjne katalogi i cenniki, spisy telefoniczne i adresowe, rozkłady jazdy, zestawienia s...

Objętość publikacji wzory

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Ewa Kołodziejek
 • Planowanie produkcji poligraficznej
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2380

Wzory do obliczania objętości publikacji Liczba znaków w wierszu : SK - szerokość kolumny, SP - stopień pisma Liczba wierszy na kolumnie : WK - wysokość kolumny, SW - stopień wiersza Liczba znaków na kolumnie : Liczba kolumn :

Opracowanie typograficzne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Ewa Kołodziejek
 • Planowanie produkcji poligraficznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1561

Opracowanie typograficzne Format publikacji Format i układ kolumny Układ typograficzny poszczególnych stronic druku Sposób złamywania Rodzaj oprawy Rodzaj podłoża Technologia drukowania Czynniki decydujące o wyborze formatu publikacji rodzaj publikacji à przeznaczenie i charakter publikacji...