Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 2

note /search

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1379

Międz ynarodowe stosunki gospodarcze MSG- zajmują się przepływem siły roboczej, towarów, usług, kapitałów i wiedzy technicznej. MSG- jako dyscyplina naukowa opiera się na takich samych podstawach metodologicznych jak pozostałe dziedziny teorii ekonomii. Głównych przyczyn kształtowania się i rozw...

Stosunki międzynarodowe zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2128

WSM - po zakończeniu zimnej wojny (10-12 lat temu), ale tyczy się też korzeni- między zakończeniem II w. św. a zakończeniem zimnej wojny. Stosunki międzynarodowe opierały się na grze odrębnych interesów, mających porównywalną siłę państw (era nowożytna). Zawsze była I liga państw, II- występował...

Narzędzia analizy rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2184

NARZĘDZIA ANALIZY RYNKU POJĘCIE ELASTYCZNOŚCI Nabywana ilość danego dobra Q d zmienia się pod wpływem wielu czynników wymiernych i niewymiernych, Z tych pierwszych najważniejsze to : cena danego dobra C, ceny dóbr substytucyjnych Cs ,ceny komplementarnych C k oraz dochód pieniężny Y. Zależności z...

Stylistyka - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stylistyka
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2331

Stylistyka dr Teresa Rokicka rok akademicki 2012/2013 I semestr 18 października Schema t komunikacji w wersji ustnej N kanał głosowo-słuchowy O (mówienie) znaki w formie dźwiękowej, głoski (słuchanie) Schemat komunikacji w wersji mó wionej N kanał wzrokowy O (pisanie) znaki w formie graficznej...

Marketing - test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 2765
Wyświetleń: 4725

1 W orientacji produkcyjnej uwaga kierownictwa przedsiębiorstwa koncentruje się na: 1. masowej produkcji standardowych produktów, 2. wytwarzaniu produktu po niskich kosztach, 3. doskonaleniu technologii wytwarzania produktu, 4. badaniu preferencji i popytu konsumentów na produkty wytwarzan...

Gospodarowanie i rzadkość

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1645

GOSPODAROWANIE - WYBÓR W WARUNKACH RZADKOŚCI Aby rozwikłać istotę problemu ekonomicznego należy zwrócić uwagę na dwa podst a wowe fakty: Istniejące i dostępne społeczeństwu zasoby są zawsze ograniczone w swej wielkości. Ludzkie potrzeby są nieograniczone. Nadmiar potrzeb w stosunku do możliwości ...

Zarządzanie podstawowe definicje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 2226

1. Zarządzanie  - definicja ,co się na nią składa ,czego dotyczy     Zarządzanie  - jest działalnością kierowniczą ,polegającą na ustaleniu celów i powodowaniu ich  realizacji poprzez wykorzystanie zasobów, procesów informacji w istniejącym otoczeniu  (społecznym, kulturowym, prawnym, ekonomiczny...

Leasing - skrypt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1673

WSTĘP Leasing jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem w Polsce i zyskuje coraz większą popularność wśród naszych przedsiębiorstw. Dzieje się tak dlatego, że jest on jednym z nowszych źródeł pozyskiwania kapitału, bez którego firma nie mogła by rozszerzać swojej działalności. Spopularyzowanie le...

Socjobiologia - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjobiologia
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 3038

WYKŁAD 2 (11.10.2012) Dobór krewniaczy czy dobór grupowy? Dlaczego ptak śpiewa? czynniki bezpośrednie (fizjologiczne): przebieg dnia powoduje zmiany w poziomach hormonów ponieważ jego krtań jest zbudowana w taki a nie inny sposób czynniki ultymatywne (ewolucyjne): aby zwabić partnera ostrze...

Globalizacja - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1141

Globalizacja Globalizacja. Pojęciem, za pomocą, którego próbowano opisać i wyjaśnić świat w ostat­nich latach dwudziestego wieku, jest globalizacja, nabierająca nowej mocy i tre­ści ze względu na nałożenie się w czasie kilku procesów. Chodzi między inny­mi o wzrost skali, mobilności oraz integra...