Pytania z cukrów i kwasów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3570
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z cukrów i kwasów  - strona 1 Pytania z cukrów i kwasów  - strona 2 Pytania z cukrów i kwasów  - strona 3

Fragment notatki:

..

1.przemiana pirogronianu w obecności tlenu i bez tlenu w przypadku drożdży 2.jak zachowuje się sacharoza w różnych środowiskach (zmiana pH- kw,zas) 3.reakcje dzięki którym można rozróżnić glukozę i fruktozę 4.reakcja cukrów z kwasem3,5-dinitrosalicylowym(dns) 5. omów fosforolize glikogenu
1. Opisz fermantację mleczanową i napisz w jakich organizmach zachodzi2. Omów budowę celulozy 3.Napisz jakie funkcje pełni w szlaku przemian cukrów fosfofruktokinaza 4.Narsuj wzór disacharydu o właściwościach redukujących 5. Były narysowane wzory związków cukrowych i trzeba było je nazwać między innymi : galaktoza, aldehyd glicerynowy, laktoza, itp.
Maja
1.przebieg glikolizy, 2.znaczenie i budowa glikogenu, 3.odroznienie pentoz od heksoz a konkretnie glukozy i rybozy, 4.przejscie monosacharydy od formy łańcuchowej do pierścieniowej, 5.co to są anomery
1. przemiany pirogronianu w org człowieka w war tlenowych i beztlenowych 2. co się dzieje z sacharozą w zależności od pH (trzeba było napisać o furfuralach i hydrolizie) 3. omówić reakcję pozwalającą odróżnić glukozę od fruktozy 4. omówić fosforolizę glikogenu 5. reakcja cukrów z DNS 1. glikoliza 2. maltoza w zależności od pH 3. jak odróżnić glukozę od ksylozy 4. reakcja z DNS 5. nie wiem
1. Narysować dwa cukry nieredukujace i podać ich nazwy systematyczne. 2. Opisać katabolizm oligo- i polisacharydów 3. Opisać cykl fosforanów pentoz (ale nie pamietam czy dokładnie to) 4. Opisać ciemnienie nieenzymatyczne 5. Opisać przemiany pirogronianu w zależności od warunków tlenowych i rodzaju komórki + reakcje
1. kilka wzorów i trzeba było nazwy dopasować 2. narysować wzór cukru redukującego 3. podane nazwy enzymów procesu glikolizy i napisać co one robią (przekształcają co w co) 4. opisać fermentację mleczanową 5. opisać celulozę
1. Schemat działania alfa i beta amylaz na cząsteczkę skrobi 2. Schemat reakcji Maillarda i jaki ma wpływ na produkty żywnościowe 3. Wyjaśnić pojęcia: mutarotacja, pentozany 4. W jaki sposób regenerowany jest NADH w reakcji glikolizy w atmosferze tlenu 5. Jakie znaczenie dla przemysłu maja enzymy sacharydów
1. próba Fehlinga 2. reakcja z DNS 3. Wyjaśnij pojęcia: pentozany, mutarotacja 4. Kwasy uranowe: jak powstają i jakie maja znaczenie w organizmach 5. zastosowanie w przemyśle enzymów redukujących cukry
1 napisz wzory związków jakie powstaną z fruktozy w wys. temperaturze w środowisku zasadowym 2 napisz reakcje powstawania sacharozy, przez jaki enzym jest katalizowana 3 dlaczego dekarboksylacja pirogronianu jest hamowana w środowisku zasadowym 4 jaki daje wynik sacharoza w próbie: lustra srebowego, Molischa, Białej, Benedicta 5 Budowa pektyn


(…)

… mnie lekko zawodzi. Pojęcia: Kodon, Fragmenty Okazaki (dwóch pozostałych nie pamiętam)
1. Narysowac zwiazki i wiazania wodorowe w adenina-tymina 2. Co to kod genetyczny 3. jak doswiadczalnie rozroznic RNA od DNA (chodzi o reakcje Dischiego) 4. Opisac funkcje jakis 2 enzymow ktorych nazw niestety nie dane bylo mi zapamietac 5. Budowa i funkcje tRNA
1.przemiana pirogronianu w obecności tlenu i bez tlenu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz