Etyka ateistyczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka ateistyczna  - strona 1 Etyka ateistyczna  - strona 2

Fragment notatki:Z całości chrześcijańskiej wiary wyróżniamy: metafizykę, etykę i charakteryzujemy niewierzącego chcrześcijanina jako osobę, która odrzuca metafizykę, a akceptuje etykę. Istotą takiego chrześcijaństwa jest chrześcijańska etyka (ideał moralny).

-istota chrześcijańskiej metafizyki leży w określonej reakcji na metafizyczne poczucie. Tą reakcją jest wiara w pozytywny sens świata wraz z jej psychologicznymi konsekwencjami w postaci 'najogólniejszego zaufania do losu'
-ci, którzy wiary w pozytywny sens świata nie potrafią pogodzić z czystym sumieniem intelektualnym mogą być uważani za ludzi, którym ważne elementy chrześcijańskiej metafizyki nie są obce (np.poczucie tajemnicy istnienia).


Przedstaw podstawowe zasady etyki ateistycznej (chrześcijaństwo niewierzących), za M. Przełęckim.
Z całości chrześcijańskiej wiary wyróżniamy: metafizykę, etykę i charakteryzujemy niewierzącego chcrześcijanina jako osobę, która odrzuca metafizykę, a akceptuje etykę. Istotą takiego chrześcijaństwa jest chrześcijańska etyka (ideał moralny). Metafizyka chrześciajańska
-leży poza zasięgiem przekonań dostępnych dla chrześcijańskiego ateisty.
-to, co wchodzi w skład metafizyki, nie jest jej istotą, ale wstępnym warunkiem. Jest to poczucie niepojętości świata, istnienia. Nie może jej zaspokoić nauka.
-poczucie tajemnicy istnienia dane nam jest w doświadczeniu intuicyjnym czy kontemplacyjnym. To pojęcie ściśle jest związane z potrzebą wartościowania i tylko widzenie tej wartości jest w stanie je zaspokoić.
-istota chrześcijańskiej metafizyki leży w określonej reakcji na metafizyczne poczucie. Tą reakcją jest wiara w pozytywny sens świata wraz z jej psychologicznymi konsekwencjami w postaci 'najogólniejszego zaufania do losu'
-ci, którzy wiary w pozytywny sens świata nie potrafią pogodzić z czystym sumieniem intelektualnym mogą być uważani za ludzi, którym ważne elementy chrześcijańskiej metafizyki nie są obce (np.poczucie tajemnicy istnienia). -świat jest ujmowany jako coś otwartego, niepojętego. - to widzenie może być uznane za wyraz konsekwentnego metafizycznego agnostycytzmu. Postawa takiego agnostyka nie posiada postaw psychicznych , takich jak zaufanie do losu czy zgoda na istnienie, ale nie prowadzi też do postaw przeciwnych. Jest to postawa skromności, pokory wobec całości istnienia świata. Ta otwartość, postawa dobrej woli to punkt wyjścia metafizyki chrześcijańskiej,
Etyka chrześcijańska
-etyka przypisywana niewierzącemu chrześcijaninowi ,pokrywa się z etyką chrześcijańską. To etyka 'miłości bliźniego'. Dobrze znane są jej idee.
-Instuicje w tej dziedzinie: intuicja pojęcia dobrego czynu. (taki czyn to czyn motywowany troską o dobro innego człowieka) - nie ma tutaj ogólnego katalogu dóbr czy ich typologii, każdy sam spełnia czyny dobre morlanie. To dobro nie sprowadza się tylko do dobra moralnego, ale też do przyjemności, szczęścia. Działanie takiego człowieka jest moralnie dobre, gdy podejmuje się on uczynku, według niego, dobrego dla drugiego człowieka.
-etyka chrześcijańska jes etyką maksymalistyczną (żąda, a by w każdej naszej decyzji czynnikiem rozstrzygającym był czynnik moralny)
-istota chrześciajńskiej etyki - ideał życia dla innych - motywem działań jest troska o dobro drugiego człowieka.
-ta intuicja mówi nam, że nie jesteśmy w porównaniu z innymi w stytuacji uprzywilejowanej. Nasze dobro nie jest ważniejsze niż czyjekolwiek inne.
-konsekwencje realizowania tej intuicji

(…)

… wymaga od nas przezwyciężenia własnego naturalnego egoizmu. -taki nieosiągalny ideał jest nam dany, uświadamia nam własną ułomność, ze nikt nie jest bez winy - jest to niezbędny składnik właściwej postawy moralnej.
-dwie możliwe postawy: celnik (świadomość własnej niegodziwości) i faryzeusz (poczucie bezgrzeszności jest żródłem postaw hipokryzji, pychy, bezwzględności)
-utopijność - notoryczna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz