Filozofia i etyka

note /search

Etyka ateistyczna

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Filozofia i etyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2331

Z całości chrześcijańskiej wiary wyróżniamy: metafizykę, etykę i charakteryzujemy niewierzącego chcrześcijanina jako osobę, która odrzuca metafizykę, a akceptuje etykę. Istotą takiego chrześcijaństwa jest chrześcijańska etyka (ideał moralny). -istota chrześcijańskiej metafizyki leży w określ...

Filozofia - zagadnienie kosmologiczne

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Filozofia i etyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: U podstaw rzeczywistości jest WODA, POWIETRZE, OGIEŃ, AFEIRON (BEZKRES). Za-stanawiali się, czy w obrębie rzeczywistości da się znaleźć pierwiastek? Czyli wspólny mia-nownik, do którego można sprowadzić to co jest. Chodziło o to, aby u podstaw rze...

Filozofia - zagadnienia na egzamin

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Filozofia i etyka
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 6069

in. takie jak: baza empiryczna nauk indukcyjnych, spór o rozwój świata, materia wg spirytualistów, ontologia i jej pojęcia, nurt heraklitejski a nurt parmenidejski, podział egzystencjonalizmu, nurt sceptyczno-krytyczny, trójfazowy proces poznania u Kanta, pojęcie prawdy – nieklasyczne. 1.nurt ...