Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 81

Poczatki Rzymu - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Hieronim Warzocha
 • Historiografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1162

14.04.2011 Ustrój republiki Za tydzień kryzys republiki. [Cezar urodził się w roku 100- ciekawostka] Oligarchia przeważa w Rzymie, mamy tam elementy demokracji. Senat, urzędy, zgromadzenia ludowe-niezależnie funkcjonują, ale często wchodzą w...

Addtywne i przeliczalne funkcje zbiorów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paweł Boczar
 • Teoria miar i ciałek
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Addytywne i i prze l l i icza l lne f funkc j je zb i iorow . . Funkcją zbioru nazywamy każdą funkcję określoną w pewnej rodzinie zbiorow (O wartościach w _ : = [-∞, +∞] ) De f f i in i ic j ja 2 . .1 : : Funkcję μ: R → [0, ∞] określoną w R ε P(S) nazywamy: a) Addytywną lub skończenie addytywną, gd...

Zasady postępowania na gruncie pedagogiki resocjalizacyjnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Gabriel Abramowicz
 • Metodyka pracy naukowej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1610

Otton Lipkowski - zasady postępowania na gruncie pedagogiki resocjalizacyjnej: Zasada akceptacji Zasada pomocy - pomoc w wyborze ścieżki edukacyjnej, finansowa, w czynnościach higienicznych, w czynnościach fundamentalnych, a także nawiązyw...

Rachunkowość - wskaźnik YIELD

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Agnieszka Ociepa
 • Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie
Pobrań: 623
Wyświetleń: 17276

Średnia cena jest wskaźnikiem który występuje często pod nazwą wskaźnika przychodu na jeden sprzedany pokój i oblicza się go wg następującego wzoru:przychody ze sprzedaży usług noclegowych liczba sprzedanych (wynajętych) pokoi Wskaźnik ten określa faktyczna średnią stawkę uzyskana...

System i teorie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jan Koziarski
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2289

Socjologia edukacji System edukacyjny funkcjonuje w oparciu o zasady działania ekonomii, potrzeb gospodarki i rynku pracy, szkoły służą konserwowaniu istniejącego systemu. MINISTERSTWO ^ KURATORIUM ^ DYREKTOR ^ NAUCZYCIEL ^ UCZEŃ Tym, którzy przynależą do niższych klas społecznych daje...

Teorie socjologi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jan Koziarski
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1554

Edukacja to panaceum na wszelkie nierówności społeczne. Wierzy się, że dzięki edukacji następuje rozwój społeczny. / teoria funkcjonalna Teoria ludzkiego kapitału Edukacja jest postrzegana jako inwestycja w kapitał ludzki, która w...

Socjologia edukacji - wprowadzenie, postawowe wiadomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jan Koziarski
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1855

Socjologia należy do nauk humanistycznych, czyli opowiadających. „na szkołach leży oparcie w budowaniu gospodarki” - prof. B. Wilkenstein • Socjologia: zajmuje się relacjami międzyludzkimi, bada całe społeczeństwo, jego interakcje • Edukacja: - A. Giddens: przekazywanie wiedzy z pokolenia na p...

Związek archeologii z naukami przyrodniczymi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Henryk Kłosowski
 • Paleoekologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Związek archeologii z naukami przyrodniczymi. Czy spojrzenie archeologii jest bardziej humanistyczne czy przyrodnicze? W archeologii środowiskowej ponad 50% leży w naukach przyrodniczych. Korzystanie z metod geologicznych. James Hutton ( 1726-...

Historia roślinności późnego glacjału holocenu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Henryk Kłosowski
 • Paleoekologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Historia roślinności późnego glacjału holocenu. Mamy nie tylko granice kulturowe ( np. regiony, województwa). Regionalizacja fizycznigeograficzna Kondrackiego. Wynikajace z podłoża geologicznego i rzeźby terenu. Szczególny wpływ na nasz krajobraz wywarły ostatnie

Metodyka badań obiektów architektonicznych - test

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Łukasz Mankiewicz
 • Metodyka badań obiektów architektonicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Architektura wczesnopiastowska Na rozwój architektury miały wpływ ośrodki kościelne Architektura w Polsce Sztuka przedromańska (966-1038) Sztuka romańska - wczesno romańska (1038-1138) 1138-XIII w. - okres romański Inny podział Sztuka wczesnopiastowska (966-1138) Sztuka romańska (1138 -poł. ...