Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 82

Konflikty społeczne - konflikty polityczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Szymon Żukowski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1869

Socjologia polityki - wykład 3.04.2011 ……………..w której zrzeszenie pełni pierwotne funkcje czyli te, do których zostało powołane, są to funkcje zw z realizacją potrzeb samych członków zrzeszenia. W etapie II obok samych członków zrzesze...

Mutarotacje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2331

Mutarotacja Skręcalność właściwa [α]D 20 α-D-glukoza (świeży roztwór) +112 o β-D-glukoza (świeży roztwór) +18,7 o β-D-glukoza (po pewnym czasie) +52,7 o Tabl i ca 5.2. Udział procentowy poszczególnych form izomer y cznych mo n osa ch a rydów w roztworach wodnych w s tanie równowagi Wzory konf...

Informacja o terenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1029

Informacja o terenie Źródła informacji o nieruchomościach: informacje objęte ewidencją gruntów i budynków - s.powiatowe dane państwowego zasobu geodezyjnego i

Grafy i ich podziały

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

Grafy i ich podziały Garnison - twórcy, topologia algebraiczna Graf wykorzystywany do badania układów sieci transportowej. Każdy układ = graf, odcinki to krawędzie, a miejsca przecięcia to wierzchołki. Grafem (mat.) nazywamy uporządkowaną parę G ( X, U ), gdzie X jest zbiorem elementów { , ,…… }...

Miasto późnośredniowieczne w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Miasto późnośredniowieczne w Polsce rynek zasadnicza część miasta, kwadratowy lub prostokątny, wyposażony w urządzenia służące handlowi ale także samorządowe, produkty rolne wytwarzane przez gospodarstwa były tu sprzedawane rozwijał się samorząd niewielki jeśli chodzi o powierzchnię (rynek) w s...

Przestrzenna rozbudowa miast średniowiecznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Przestrzenna rozbudowa miast średniowiecznych Częstym sposobem rozbudowy była budowa nowego pierścienia murów i włączenie w obręb miasta dzielnic które powstały poza starym systemem obronnym np. Brema Do rozwoju przestrzenni miejskiej prowadziło też połączenie kilku samodzielnych osiedli miejskich...

Sposoby zakładania miast w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Sposoby zakładania miast w Polsce Tworzenie miast przy starym istniejącym ośrodku (zachowywano istniejące szlaki komunikacyjne, drogi, ulice, granice i nazwę) Przebudowa istniejącego osiedla (zostawiono dawne ulice lub je przebudowano) Lokowanie

Teoria Regional Science

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2450

Teoria Regional Science (Waltera Isarda) Jest to zmatematyzowana teoria dotycząca organizacji, struktury i funkcjonowania miast i regionów. Walter Isard zajmował się opisywaniem i badaniem przestrzeni, zachowań ludności i podmiotów gospodarczych. Konsekwencjami tego są określone układy regionalne ...

Teoria wzajemnego oddziaływania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

Teoria wzajemnego oddziaływania Sformułowania teorii wzajemnego oddziaływania stanowią analogię do pojęć i praw fizyki Newtonowskiej(model grawitacji) oraz potencjału grawitacyjnego Legrage'a (model potencjału) - ośrodki jak na niebie oddziałują na siebie (np. migracja) Model grawitacji -wzajemn...

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) -  to jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcj...