Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 80

Paleozoik, mezozoik, kenozoik, czwartorzęd - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Sergiusz Toczek
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2261

Położenie Polski na mapie gleb Europy Gleby brunatno-ziemne- strefowe / Brunatne / Płowe / Gleby bielico-ziemne / 75% pow. kraju Rdzawe / Bielicowe / Bielice / W obrębie Polski płd. -zach. wzrasta udział gleb strefowych, płn.- wsch. - bielice Skrawek płd.- wsch. - czarnoziemy (gleby stepow...

Polska - położenie, pasowy układ, klimat

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Sergiusz Toczek
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1729

Wykład 1 29.09.2011r Problematyka Polska na tle Europy- środowisko przyrodnicze Przemiany środowiska geologicznego Polski w przeszłości Współczesne środowisko przyrodnicze Polski Budowa geologiczna, surowce mineralne Rzeźba Klimat Wody powierzchniowe i podziemne Szata roślinna i świat zwie...

Ćwiczenia czynne z oporem

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Gustaw Dyjak
 • Kinezyterapia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3269

Ćwiczenia czynne z oporem Sposoby wykonywania ćwiczeń : -w systemie ciężarkowo-bloczkowym -ręka terapeuty -sprężyny, taśmy, hantle -fotel do ćwiczeń z oporem -środowisko wodne -aparat do ćw...

Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Gustaw Dyjak
 • Kinezyterapia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3178

Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne-wyk.4 Mechanika oddychania - WDECH akt czynny (dzięki pracy mm) powiększenie wymiarów klatki piersiowej w 3 kierunkach - pionowym (obniżenie przepony 1,5-10 cm 70% powietrza ) - przednio-tylnym (unoszenie żeber - mm międzyżebrowe zew.) - bocznym (rozchylenie doln...

Ewolucja Wszechświata - Era hadronowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Longin Żelazny
 • Ontologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1624

Temat IV: Ewolucja Wszechświata Ad a. Era Plancka: Trwa niewyobrażalnie mały odcinek czasu od momentu WW (t=0) do progu Plancka (t = 10 -44 sek.) Erę tę określa się jako terra incognita (ziemia nieznana), gdyż wiedza o tej erze jest znikoma. Materia tworzyła wówczas, prawdopodobnie, jakąś jednolit...

Ontologia jako dział filozofii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Longin Żelazny
 • Ontologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2583

Temat I: Ontologia jako dział filozofii Podstawowe działy filozofii Przedmiot ontologii Ontologia a metafizyka Ontologia spekultatywna Ontologia a nauka Problemy ontologiczne wyrastające z rozważań nad poznaniem Problemy ontologiczno - semantyczne (kategorie ontologiczne) Ontologia formalna ...

Problem psychofizyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Longin Żelazny
 • Ontologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1862

Temat XII: Problem psychofizyczny Na czym polega problem psychofizyczny? Religijne spory o odwiecznośc duszy i o stosuek duszy do ciała Stanowiska idealizmu obiektywego oraz dualizmu: a. Interakcjonizm psychofizyczny b. Paralelizm psychofizyczny Stanowiska materialistyczne O swoistości świad...

Problematyka rozwoju

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Longin Żelazny
 • Ontologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

Temat XI: Problematyka rozwoju Triada kategorii opisujących dynamikę rzeczywistości: ruch, rozwój, postęp Etapy (szczeble) rozwoju i postępu przyrody: a) przyroda nieożywiona b) przyroda ożywiona c) przyroda społeczna Kryteria postępu w przyrodzie ad. 1) Triada kategorii opisujących dynamikę ...

Problemy nieskończoności świata

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Longin Żelazny
 • Ontologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1554

Temat II: Problemy nieskończoności świata Ilościowe i jakościowe problemy nieskończoności świata. Problemy nieskończoności Wszechświata związane z czasem i przestrzenią. Problemy Nieskończoność a nieograniczoność materialna i przestrzenna Wszechświata. Problem genetycznej i czasowej nieskończono...

Teoria wielkiego wybuchu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Longin Żelazny
 • Ontologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2730

Temat III: Teoria Wielkiego Wybuchu (Big Bang) Teoria Wielkiego Wybuchu. Teoria inflacji. Teoria Wielkiego Wybuchu a problem wieczności świata. Ad 1. Teoria Wielkiego Wybuchu: Przed powstaniem ogólnej teorii względności (OTW) sądzono, że Wszechświat nie podlega rozwojowi (ewolucji); jest stacjonarn...