Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 49

Jerzy Ziomek, biedermier - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krzysztof Trybuś
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2352

określenie się wobec romantyzmu - twórcy stają przed wyzwaniem samookreślenia swojej tożsamości (Mickiewicz, Prus, Wyspiański, Tetmajer i inni: Konwicki, Wajda, poezja okresu stanu wojennego, Barańczak, Miłosz, Szymborska, Baczyński). Wiele razy powracano do twórczości romantycznej. Fenomen Miłosza...

Problematyka periodyzacji dotyczyła porządkowania literatury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krzysztof Trybuś
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 987

Problematyka periodyzacji dotyczyła porządkowania literatury. Pokolenie literackie jest kategorią w porządkowaniu dziejów literatury (zrodziło się w XIX wieku, wiązało socjologię z historią literatury). W II poł. XIX w. zaczęto mówić o pokoleniach literackich. Charakterystyczne było założenie, że m...

Typologia podziału literatury na klasyczną (antyczną) i romantyczną (w...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krzysztof Trybuś
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1463

Typologia podziału literatury na klasyczną (antyczną) i romantyczną (współczesna), zaproponowana przez jednego z braci Schleglów: KLASYCZNA - antyczna, nawiązująca do antyku, odnosi się też do klasycyzmu francuskiego XVIII w. ROMANTYCZNA - współczesna, tradycja bliska romantykom (Goethe, Schiller...

Przełom w romantyzmie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krzysztof Trybuś
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1953

W cieniu wielkiego romantyzmu emigracyjnego druga i trzecia generacja romantyków stworzyła w kraju poezję spisku i powstania. Stoczywszy walkę z naśladowcami lamentów nieszczęśliwego kochanka z IV cz. Dziadów poeci ci usiłowali narzucić współczesnym inny kanon poezji, przeciwstawiającej "miłos...

Dramat ironiczny - Dramat Słowackiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krzysztof Trybuś
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1981

Dramat ironiczny - Dramat Słowackiego Ironia - sposób wypowiadania się, oparty na zamierzonej niezgodności, najczęściej przeciwieństwie, dwóch poziomów wypowiedzi: dosłownego i ukrytego. W rozumieniu potocznym ironię utożsamia się z zawoalowaną kpiną, złośliwością, wyśmiewaniem, dystansem. Wyróżnia...

Europa - wiadomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106

EUROPA - wiadomości encyklopedyczne Kontynent na półkuli północnej. Od płn. i płd. otaczają Europę: Ocean Atlantycki i jego morza poboczne: Barentsa, Norweskie, Północne oraz morza śródlądowe: Białe, Bałtyckie i Śródziemne (z morzami: Lig...

Budowa geologiczna Europy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1022

Budowa geologiczna Najstarszą częścią Europy jest Europa Wschodnia, stanowiąca platformę prekambryjską (wschodnioeur.); podłoże jej jest zbudowane z prekambryjskich skał metamorficznych i magmowych (głębinowych i wylewnych), intensywni...

Klimat i świat roślinny Azji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Klimat Ogromna powierzchnia Azji, równoleżnikowy układ gór, cyrkulacja monsunowa, wpływ zimnych (Oja Siwo) iciepłych (Kuro Siwo) prądów mor. są przyczyną silnego zróżnicowania warunków klimatycznych. Azja leży we wszystkich pasach klim. półkuli pn. (równikowym na pd.-wsch., zwrotnikowym ipodzwrotni...

Współczesne cechy rozwoju nauk geograficznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1127

A. Współczesne cechy rozwoju nauk geograficznych i ich realizacja w geografii fizycznej świata: Musi realizować współczesne cechy rozwoju nauk geograficznych; Uwzględnienie w badaniach geografii funkcji przestrzeni; Uwzględnienie w badaniach funkcji czasu- wszystkie zdarzenia musimy opisywać w c...

Zlodowacenia - rodzaje i występowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1211

Zlodo: Am.Płn: Grenlandia lądolód grenlandzki: składa się z 2 kopuł lodowych, z których wypływają 2 strumienie lodowe, dwa pasma górskie, na których powstały lodowce, stopniowo wypełniając obniżenie, część wybrzeża pozbawiona zlodowacenia, część lądolodu dochodzi do wybrzeża tworząc klify, wypływaj...