Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 50

Pozytywizm - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Tomasz Sobieraj
 • Pozytywizm
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3136

Pozytywizmem określa się wycinek dziejów polskiej literatury i kultury rozpięty na przestrzeni ćwierćwiecza (1864 - 1890). Są to daty umowne, zwłaszcza druga z nich. Pozytywizm - kierunek myśli w filozofii i literaturze zainicjowany przez Augusta Comte'a w połowie XIX wieku (Kurs filozofii pozytyw...

Utylitaryzm i socjologia - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Tomasz Sobieraj
 • Pozytywizm
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1281

Pozytywiści zakładali niezmienność, powszechność i niereaktywność praw przyrody, natury… prévoir pour agir (czyt. prewuar pur ażir) przewidywać, aby móc działać Comte uchodził za twórcę nowoczesnej socjologii jako nauki o społeczeństwie. Nauka pozytywizmu przybrała u niego formę utylitarną (formę...

Bezrobocie w Polsce - dane statystyczne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

Bezrobocie w PL I okres 1990-1993 gwałtowny, systematyczny wzrost bezrobocia od 0% do 16,4% w grudniu 1993 przyczyny: restrukturyzacja gospodarki ujawnienie bezrobocia ukrytego przedsiębiorstwa ulegały modernizacji - unowocześnienie linii produkcyjnych prywatyzacja decyzja polityczna o likwida...

Rodzaje rynku ze względu na podział.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Rodzaje rynku: A) ze względu na przedmiot obrotu: dóbr i usług konsumpcyjnych; dóbr i usług inwestycyjnych; pieniężno-kredytowy; pracy; papierów wartościowych. B) ze względu na rodzaj towarów - rynek spożywczy - rynek zbóż itp… C) ze względu na rozległość terytorialną; lokalny; regionalny...

Rodzaje dziedziczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

Rodzaje dziedziczenia: - ustawowe - testamentowe ( kiedy jest testament) DZIEDZICZENIE USTAWOWE -kiedy spadkodawca nie powołał spadkobiorcy testamentowego - gdy żadna z osób powołanych w testamencie nie chce przyjąć spadku - w stosunku d...

Prawo autorskie, podstawowe zagadnienia.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 875

Prawo autorskie służy przede wszystkim ochronie interesów osobistych i majątkowych twórcy, kształtują prawną więź między autorem a jego dziełem. W zasadzie chroni autora i jego materialne interesy, a więc daje mu taką ochronę, aby mógł tworzyć dalej. Z drugiej strony prawo autorskie daje uprawnieni...

Europejska karta samorządu lokalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2093

Europejska Karta Samorządu Lokalnego Koncepcja samorządu terytorialnego - jest to, prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do zarządzania częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie mieszkańców. Prawo realizują rady lub zgromadzenia wybran...

Przepisy prawa dotyczące samorządu terytorialnego w Konstytucji RP VII...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Przepisy prawa dotyczące samorządu terytorialnego w Konstytucji RP VII (art. 163-172) Art. 163. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Art. 164. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Wyk...

Rys historyczny organizacji władz terytorialnych w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1197

Rys historyczny organizacji władz terytorialnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem władz lokalnych w okresie międzywojennym i okresie PRL. 1921r - Konstytucja marcowa, powstały gminy, powiaty i województwa, samorząd był słaby eko...

Samorząd gminny w świetle Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 ...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 161
Wyświetleń: 896

Samorząd gminny w świetle Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Art. 2. 1 ...