Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 31

Teoria regionu społeczno-ekonomicznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1701

Teoria regionu społeczno-ekonomicznego koncepcja regionu metody regionalizacji podziały terytorialne 1. K. Dziewoński - 3 kategorie regionu koncepcja kategoria procedura regionalizacyjna REGION ANALITYCZNA PRZEDMIOTOWA NARZĘDZIE BADANIA PRZEDMIOT POZNANIA NARZĘDZIE DZIAŁANIA regiona...

Źródła informacji o ludności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

Źródła informacji o ludności. Rodzaje źródeł: a) Powszechne spisy ludności - najbardziej wyczerpujące badanie przedstawiające stan i strukturę ludności w jednym momencie na terenie całego kraju. Naświetla zachodzące związki między badanymi c...

Rodzaje wskaźników w geografii społeczno-ekonomicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Poziom i warunki życia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1708

Podstawowe rodzaje wskaźników w geografii społeczno-ekonomicznej: Struktury - określają stosunek liczebności poszczególnych klas do liczebności całej zbiorowości, wyrażane w % (np. udział wydatków gospodarstwa domowego na wyżywienie). Natężenia - określają stosunek wielkości charakteryzujących dwie...

Woda i jej znaczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

1. Czynniki przyrodniczo geograficzne - woda - ukształtowanie powierzchni - gleby - klimat - bogactwa naturalne WODA - najważniejszy czynnik przyrodniczy, decydujący o lokalizacji i rozmieszczeniu osad ludzkich - znaczenie wody + woda jako pokarm (osadnictwo w pobliżu wody pitnej) + niezbę...

Czynniki społeczno-gospodarcze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1358

2.CZYNNIKI SPOŁECZNO GOSPODARCZE Stanowią o sposobach i warunkach życia człowieka, wpływając bardzo silnie na charakter, funkcję i rozmieszczenie osad ludzkich, ich pojęcie identyfikowane jest często ze znacznie szerszym określeniem jakim jest Cywilizacja CYWILIZACJA - to stan rozwoju społeczeństw...

Koncepcja trzech fal cywilizacyjnych Tofflera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 938
Wyświetleń: 3822

4. KONCEPCJA TRZECH FAL CYWILIZACYJNYCH TOFFLERA Jego zdaniem historię ludzkości kształtowały trzy fale przemian, z których każda ścierała niemal doszczętnie wcześniejsze cywilizacje wprowadzając nowe obyczaje, nie pojęte dla tych którzy urodzili się wcześniej. 1 fala -

Aspekty urbanizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2345

B) Aspekty urbanizacji Wieloaspektowość zjawiska urbanizacji sprawia że w celu systematyzacji i klasyfikacji problematyki badawczej wyróżnia się cztery aspekty (płaszczyzny) urbanizacji : ekonomiczny - wyraża związek między urbanizacją a rozwojem gospodarczym, istnieje tu pewna zależność → im więk...

Miasto przemysłowe - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2590

MIASTO PRZEMYSŁOWE - wiek XIX - eksplozje industrialne - kształtuje się miasto przemysłowe Czynniki mające wpływ na przedawnienie struktury miasta w XIX wieku: - powstanie przemysłu wielkofabrycznego : koncentracje robotników w zakładach przemysłowych - przemiany w technologii transportu i łącz...

Początki miast średniowiecznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2030

Początki miast średniowiecznych: Nowy średniowieczny układ miasta kształtował się w długim okresie. Miasta które rozwijały się we wczesnym średniowieczu częściowo bazowały na pozostałościach miast rzymskich, tworząc jednak nowe układy część została przebudowana większość miast rozwijała się przy z...

Podstawowe typy układów regularnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

Podstawowe typy układów regularnych : prostokątne (szachownice) a) b) c) promieniste (koncentryczne) pasmowe (liniowe) Należy do najprostszych z punktu widzenia projektowania. Zastosowanie takiego układu ułatwia parcelację terenu i podział m...