Miasto przemysłowe - charakterystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3598
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miasto przemysłowe - charakterystyka - strona 1 Miasto przemysłowe - charakterystyka - strona 2

Fragment notatki:

MIASTO PRZEMYSŁOWE - wiek XIX - eksplozje industrialne
- kształtuje się miasto przemysłowe
Czynniki mające wpływ na przedawnienie struktury miasta w XIX wieku:
- powstanie przemysłu wielkofabrycznego : koncentracje robotników w zakładach przemysłowych
- przemiany w technologii transportu i łączności →maszyna parowa, telegraf, telefon, silnik spalinowy
- postęp w zakresie produkcji i dystrybucji żywności (nowe techniki upraw i hodowli )
- eksplozja ludnościowa w rejonach rozwiniętych Europy i Ameryki Płd. (zmniejszenie umieralności)
- zmiana sposobu życia w skutek nowych źródeł zarobkowania i pracy w fabryce
wzrosła zatem liczba i wielkość miast
zmieniły się rozmiary miast
miasta małe przekształciły się w średnie a średnie w duże
szybki wzrost zaludnienia
do miast napływała ludność wiejska
najbardziej dynamiczniej rosły miasta w miejscach wydobycia surowców i rozwoju przemysłu przetwórczego ( Liverpool, Manchester, Dusseldorf, Chicago, Filadelfia)
wraz ze wzrostem liczby ludności zwiększa się powierzchnia miast
następuje przebudowa struktury funkcjonalnej (rozmieszczenie podstawowych funkcji w mieście - przemysł, mieszkalnictwo, usługi)
postęp techniki wojennej - likwidacja fortyfikacji, miasto przekształcało się w układ otwarty
W XIX przemysł stał się główną funkcją miastotwórczą
- pierwotne koncepcje zagospodarowania ośrodków przemysłu - zabudowa wokół placu o kształcie zbliżonym do kwadratu
- miasto rozciągające się wzdłuż prostej długiej ulicy
- tempo rozwoju przemysłu zburzyło pierwotne koncepcje zagospodarowania osiedli przemysłowych
- miasta i dzielnice zaczynają się rozwijać żywiołowo (gdzie jest miejsce)
- chaotyczna zabudowa, fabryki wymieszane z mieszkalnictwem
- słabo rozwinięta komunikacja, mieszkańcy tłoczą się w śródmieściu - pozbawione terenów zielonych
- tworzyły się podwórka „studnie”
Charakterystyczne cechy szybko rozwijających się ośrodków
- przemieszanie różnych funkcji na tym samym terenie
- niski standard robotniczych funkcji mieszkaniowych
- nadmierne zagęszczenie w centrum
- niedorozwój transportu miejskiego i niewydolność układów komunikacyjnych
Projekty przebudowy i rozbudowy miast
- wcześniejsza struktura nie odpowiadała nowym potrzebom
- nie zapewniono odpowiednich warunków życia
- powstały koncepcje rozbudowy, przebudowy i modernizacji
Cele przebudowy i rozbudowy miast:
- zapewnienie mieszkań i pracy rosnącej liczbie ludności


(…)

… przeludnionych starych dzielnic miast - Paryż
- zabudowanie obszarów po rozebranych fortyfikacjach - Wiedeń
- sprawna sieć komunikacyjna
- rozdział dzielnic mieszkaniowych dla robotników od klas dzielnic wyższych
- rozplanowanie optymalne urządzeń związanych z administracją, zaopatrzeniem, komunikacją, produkcją

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz