Systemy osadnicze

note /search

Woda i jej znaczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

1. Czynniki przyrodniczo geograficzne - woda - ukształtowanie powierzchni - gleby - klimat - bogactwa naturalne WODA - najważniejszy czynnik przyrodniczy, decydujący o lokalizacji i rozmieszczeniu osad ludzkich - znaczenie wody + woda jako pokarm (osadnictwo w pobliżu wody pitnej) + niezbę...

Czynniki społeczno-gospodarcze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1491

2.CZYNNIKI SPOŁECZNO GOSPODARCZE Stanowią o sposobach i warunkach życia człowieka, wpływając bardzo silnie na charakter, funkcję i rozmieszczenie osad ludzkich, ich pojęcie identyfikowane jest często ze znacznie szerszym określeniem jakim jest Cywilizacja CYWILIZACJA - to stan rozwoju społeczeństw...

Koncepcja trzech fal cywilizacyjnych Tofflera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 1939
Wyświetleń: 5488

4. KONCEPCJA TRZECH FAL CYWILIZACYJNYCH TOFFLERA Jego zdaniem historię ludzkości kształtowały trzy fale przemian, z których każda ścierała niemal doszczętnie wcześniejsze cywilizacje wprowadzając nowe obyczaje, nie pojęte dla tych którzy urodzili się wcześniej. 1 fala -

Aspekty urbanizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2779

B) Aspekty urbanizacji Wieloaspektowość zjawiska urbanizacji sprawia że w celu systematyzacji i klasyfikacji problematyki badawczej wyróżnia się cztery aspekty (płaszczyzny) urbanizacji : ekonomiczny - wyraża związek między urbanizacją a rozwojem gospodarczym, istnieje tu pewna zależność → im więk...

Miasto przemysłowe - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 3612

MIASTO PRZEMYSŁOWE - wiek XIX - eksplozje industrialne - kształtuje się miasto przemysłowe Czynniki mające wpływ na przedawnienie struktury miasta w XIX wieku: - powstanie przemysłu wielkofabrycznego : koncentracje robotników w zakładach przemysłowych - przemiany w technologii transportu i łącz...

Początki miast średniowiecznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2177

Początki miast średniowiecznych: Nowy średniowieczny układ miasta kształtował się w długim okresie. Miasta które rozwijały się we wczesnym średniowieczu częściowo bazowały na pozostałościach miast rzymskich, tworząc jednak nowe układy część została przebudowana większość miast rozwijała się przy z...

Podstawowe typy układów regularnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1127

Podstawowe typy układów regularnych : prostokątne (szachownice) a) b) c) promieniste (koncentryczne) pasmowe (liniowe) Należy do najprostszych z punktu widzenia projektowania. Zastosowanie takiego układu ułatwia parcelację terenu i podział m...

Starożytny Rzym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1904

Starożytny Rzym Hellenistyczny układ miast przyjęty przez Rzymian - regularny układ ulic Cesarstwo rzymskie Zajmuje największy obszar w 98 r.p.n.e. Znakomite drogi w całym imperium Drogi w Anglii stworzone przez rzymian wykorzystywa...

Układ miast średniowiecznych w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3304

Układ miast średniowiecznych w Polsce - do połowy XIII w. osady miejskie rozlegały się wokół grodu, nie były wtedy otoczone murami, przy niebezpieczeństwie ludność wpuszczano do grodu →Poznań, Gniezno, Wrocław, Kraków w tym okresie - od połowy XIII w. na terenach polski upowszechniała się nowa o...

Układ przestrzenny miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1680

UKŁAD PRZESTRZENNY MIASTA Układ przestrzenny elementów morfologicznych, czyli inaczej plan miasta W charakterystyce planu miasta przedmiotem zainteresowania jest przede wszystkim: - Sieć ulic - Rozmieszczenie placów - Kształty i wymiary