Koncepcja trzech fal cywilizacyjnych Tofflera

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 4774
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja trzech fal cywilizacyjnych Tofflera - strona 1 Koncepcja trzech fal cywilizacyjnych Tofflera - strona 2

Fragment notatki:

4. KONCEPCJA TRZECH FAL CYWILIZACYJNYCH TOFFLERA
Jego zdaniem historię ludzkości kształtowały trzy fale przemian, z których każda ścierała niemal doszczętnie wcześniejsze cywilizacje wprowadzając nowe obyczaje, nie pojęte dla tych którzy urodzili się wcześniej.
1 fala - rewolucja agrarna - przeobrażenie ludów wędrownych w ludy osiadłe zajmujące się rolnictwem
(8tys. p.n.e. - 1650/1759) produkcja rolnicza i surowców
2 fala - początek 1650 r (Anglia), 1750 r (Europa zachodnia) → rewolucja przemysłowa → industrializacja →
w ciągu 300 lat powstaje 20 społeczeństw które opanowały świat. Trwa ona jeszcze w niektórych państwach (1650/1759 - 1955/1970) → tania siła robocza i produkcja masowa
3 fala - rewolucja technologiczno-postindustrialna zachodzi w najlepiej rozwiniętych miastach 1955/1970 -
do chwili obecnej →nowe wykorzystywanie i pozyskiwanie wiedzy (zaawansowana technologia)
POGLĄDY NA TEMAT GENEZY MIAST
Generalnie wyróżnia się dwie ogólne koncepcje:
- koncepcja ewolucyjna
- koncepcja dyfuzyjna Koncepcja ewolucyjna (nie stawiać na równi z teorią ) - wiąże powstanie miast z określonym etapem rozwoju cywilizacji . Zakłada się że miasto powstało jako rezultat społecznego podziału pracy w wyniku rozwoju sił wytwórczych, w opozycji do wsi rozproszonej, izolowanej. Powstanie skupiska miejskiego jest uwarunkowane istnieniem nadwyżki produktów rolnych wytwarzanych na wsi.
WALORY ŚRODOWISKOWE ZMIANY TECHNOLOGICZNE REWOLUCJA ROLNICZA
NADWYŻKA
ELITY POLITYCZNE --------- CZYNNIKI --------- LIDERZY RELIGIJNI
ORGANIZACJI
ADMINISTRATORZY --------- SPOŁECZNEJ --------- KUPCY
MIASTA Koncepcja dyfuzyjna - zakłada istnienie pewnych źródłowych obszarów wysoko rozwiniętej kultury i gospodarki, z których wzorce przeniosły się na inne tereny, decydując o ich rozwoju i przemianach społeczno gospodarczych.
dyfuzja pierwotna - dotyczy bezpośrednio wprowadzenie osadnictwa miejskiego przez czynniki zewnętrzne, narzucające się wzorce cywilizacyjne (kolonizacje)
dyfuzja wtórna - polega na przenikaniu nowych wzorców kulturowych
dyfuzja stymulowana - wiąże się z wprowadzeniem nowych technologii np. rozwoju miast w wyniku
budowy linii kolejowej.
Powstanie miast był skutkiem czynników:
Korzystne warunki geologiczne
Umiejętności wykorzystywanie zasobów środowiskowych
Organizacja społeczne, kontakty z innymi społecznościami
Hiperurbanizacja - niezwykle szybki rozwój miast w krajach rozwijających się.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz