Systemy osadnicze - strona 2

note /search

Miasto późnośredniowieczne w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Miasto późnośredniowieczne w Polsce rynek zasadnicza część miasta, kwadratowy lub prostokątny, wyposażony w urządzenia służące handlowi ale także samorządowe, produkty rolne wytwarzane przez gospodarstwa były tu sprzedawane rozwijał się samorząd niewielki jeśli chodzi o powierzchnię (rynek) w s...

Przestrzenna rozbudowa miast średniowiecznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

Przestrzenna rozbudowa miast średniowiecznych Częstym sposobem rozbudowy była budowa nowego pierścienia murów i włączenie w obręb miasta dzielnic które powstały poza starym systemem obronnym np. Brema Do rozwoju przestrzenni miejskiej prowadziło też połączenie kilku samodzielnych osiedli miejskich...

Sposoby zakładania miast w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Sposoby zakładania miast w Polsce Tworzenie miast przy starym istniejącym ośrodku (zachowywano istniejące szlaki komunikacyjne, drogi, ulice, granice i nazwę) Przebudowa istniejącego osiedla (zostawiono dawne ulice lub je przebudowano) Lokowanie

Sektorowy model Hoyta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

Sektorowy model Hoyta 2) Model sektorowy - kliny funkcjonalne wychodzą z centrum - nie odległość od centrum a kierunek kształtuje strukturę przestrzenną miasta - model zakłada ze miasta rozwijają się w formie pewnych sektorów których rozwój następuje w kierunku zewnętrznym - najszybszy rozwój...

Skutki urbanizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

E) Skutki urbanizacji dodatnie ujemne - miasta są bardzo atrakcyjnym miejscem dla działalności - miasto zwiększa naszą anonimowość - lepszy dostęp do kultury, sportu itp. - zanieczyszczenie środowiska - problemy komunikacyjne - wzrost a...

Stadia rozwoju miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2870

2. STUDIA ROZWOJU MIAST Koncepcja oparta na teorii modernizacji D. Bella i modelu zmian struktury zawodowej ludności w ujęciu Fourastiera. Analogicznie do studiów rozwoju społeczeństwa wyróżnia się trzy fazy rozwoju miejskiego: - mia...

Pojęcie urbanizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924

A) Pojęcie urbanizacji - pochodzi od łacińskiego urbanos - miejski, termin ten posiada duże tłumaczenie, może wyrażać dynamikę, oraz stan w danym momencie (stopień zurbanizowania) - ujęcie tradycyjne + urbanizacja - stan rozwoju miasta i życia miejskiego na danym obszarze + proces urbanizacji - ...

Procesy urbanizacyjne we współczesnym świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2940

C) Procesy urbanizacyjne we współczesnym świecie Urbanizację we współczesnym świecie znamionują cztery cechy: przyśpieszenie tempa rozwoju urbanizacji w skali światowej. W XX w zaludnienie miast zwiększyło się dwukrotnie. Jeżeli procesy urbanizacyjne będą nadal tak przebiegały to w roku 2010 miasta...

Cywilizacja Sumeryjska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Cywilizacja Sumeryjska Trwała ok. 1300 lat (3300-2000p.n.e.) gęsta sieć miast, silnie zaludnione, urodzajne. Były to niezależne państwa - miasta (Ur, Erech, Ruch). Miasta sumeryjskie zajmowały dużą powierzchnię i skupiały znaczną liczbę ludności (nieraz kilkadziesiąt tysięcy) domy i budowle społec...

Części składowe miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

CZĘŚCI SKŁADOWE MIASTA Elementy morfologiczne są najniżej Zbiór elementów składa się na jednostkę Układ morfologiczny prosty- grupa jedn. Morfolog. Np. zespół bloków urba. lub małe dzielnice Układ morfologiczny złożony- np. duże dzielnice lub małe miasta Układ morfologiczny wielokrotnie złożony-...