Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 30

Fazy rozwoju miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1351

Fazy rozwoju miasta (wg. Klaassera i Rolekina) I faza urbanizacji - ludność masowo napływa do miast, (głównie wiejska) rozwój przemysłu i złe warunki życia na wsi, wzrasta gęstość zaludniania miast (najszybciej w centrum), brak komunikacji i trudności z przemieszczaniem się. Proces wygasa gdy miast...

Geografia transportu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113

Geografia transportu komunikacja - obejmuje transport i łączność transport - część procesu produkcji, w której odbywa się przemieszczanie towarów i/lub osób z jednego miejsca w drugie łączność - przesyłanie informacji z jednego miejsca w drugie Rodzaje odległości: fizyczna (km, mile) czasowa (...

Metoda pomiaru działalności przemysłowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Metoda pomiaru działalności przemysłowej I. Mierniki i wskaźniki wielkości przemysłu II. Poziom zjawiska w liczbach bezwzględnych I. Mierniki i wskaźniki wielkości przemysłu Liczba pracujących (miernik dostępny w statystykach) - osoby zatrudnione na podstawie stosunku do pracy np. pracodawcy i p...

Metoda wyboru lokalizacji zakładu przemysłowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421

Metoda wyboru lokalizacji zakładu przemysłowego I. Metoda odsiewu II. Metoda kosztów komparatywnych (porównawczych) I. Metoda odsiewu Oparta na szczegółowych badaniach terenu z punktu widzenia przydatności / nieprzydatności dla lokalizacji przemysłu. Sporządza się szereg opracowań graficznych w p...

Metody badania stopnia koncentracji przemysłu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1792

Metody badania stopnia koncentracji przemysłu 1. Iloraz lokalizacji - charakteryzuje natężenie zjawiska w jednostce przestrzennej. Służy do porównania proporcjonalności rozmieszczenia wybranego elementu przemysłu w przestrzeni np. liczba pracujących w przemyśle, liczba zakładów do jakiegoś innego e...

Metody statystyczne przedstawień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

Metody statystyczne przedstawień, metody analizy statystycznej. a) Miary centrograficzne - Służy do wyznaczenia teoretycznego zjawiska powierzchniowego. Opiera się na założeniu, że zjawisko pow. można sprowadzić do tzw. punktu ważonego, w ten sposób, że poszerzone jednostki powierzchniowe o określo...

Miary dostępności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

Miary dostępności Miary dostępności Liczba asocjacji wierzchołka - e Punkt centralny grafu Średnia grafu - d 1. największe oddalenie z danego wierzchołka do wszystkich pozostałych wierzchołków grafu liczone liczbą e krawędzi możliwie najkrótszą drogą e (a,b) = 1 e (a)max = 3 e (a,c) = 2 e (b) ...

Powiązania geografii społeczno-ekonomicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Powiązania geografii społeczno-ekonomicznej Geografowie byli postrzegani jako kartografowie geografia Geografia fizyczna  kompleksowa  Geografia ekonomiczna (śr...

Przedmiot demografii i zakres badań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

Przedmiot demografii i zakres badań. W Chinach spisy z przed 4 tysięcy lat, były regularne co 5 lat, tzw. CENZUSY. W średniowieczu zbierano informacje o ludności przed wyprawami wojennymi (ilość żołnierzy, pieniędzy) Według Francuza A. Landrego statystyka demograficzna pojawiła się w XVI w. (

Teoria Löscha, Hoovera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3080

Teoria Löscha, Hoovera Lösch, Hoover Koncepcja bazująca na teorii Webera, Lösch (1940r.) - według jego teorii popyt stanowi główny czynnik lokalizacji. Produkcja powinna być zakładana w miejscu największego zysku osiągniętego ze sprz...