Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 29

Nieruchomość i gospodarowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

Nieruchomość - przestrzeń (gruntu) oraz jej elementów składowych (zabudowy, drzew, roślin itp.). Gospodarka nieruchomościami -zespół relacji i procedur między podmiotami, a przedmiotem gospodarowania. Zespół ten tworzą trzy ro...

Sprzedaż nieruchomości na rzecz cudzoziemców

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

Sprzedaż nieruchomości na rzecz cudzoziemców - 1 maja 2004 Zasadnicze zmiany wiążą się z akcesją UE. Cudzoziemiec krajów UE + Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria nie czyni różnicy z innymi obywatelami. Osoby, które są cudzoziemca spoza...

System katastralny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

System katastralny: fizyczny - gruntowy, ewidencja gruntów i budynków prawny - księgi wieczyste fiskalny - urzędy skarbowe System katastralny jest tworzony, prowadzi się wprowadzenie tych trzech elementów systemu Podatek ka...

Treść obligatoryjna mapy zasadniczej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1988

Treść obligatoryjna mapy zasadniczej - numeryczna mapa ewidencyjna jest redagowana w kroju obrębowym, w skalach uzależnionych od stopnia zurbanizowania obszaru. Zawiera ona info o: granice jednostek terytorialnego państwa, jednostek ewid...

Prawo geodezyjne i kartograficzne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

ustawa 17 maja 1989 -Prawo geodezyjne i kartograficzne Art. 21.1 - podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, ...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997r

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1106

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997r. wprowadziła cztery zasoby nieruchomości publicznych: Skarb Państwa województwa powiaty gminy Nieruchomości rolne stanowiące własność Skarbu Państwa tworzą zasób własności ...

Użytki gruntowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

Użytki gruntowe : użytki rolne grunty leśne oraz zadrzewione lub zakrzewione grunty zabudowane i zurbanizowane użytki ekologiczne, oznaczone sym. E oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określająceo sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu np. E-R r- grunt orny, Ps -

Mienie państwowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

W latach 1952-1989 w Polsce mienie ogólnonarodowe (państwowe) niepodzielnie przysługiwało państwu. Od 01.02.1989r. własność państwowa przysługiwała Skarbowi Państwa oraz innym państwowym osobom prawnym. Ustawa z 10. maja 1990r. „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracown...

Charakterystyka regionu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

Charakterystyka regionu Składniki podstawowe TSS (skład, otoczenie i struktura) Skład zbiorowość ludzi rozpatrywana w wymiarze demograficznym, ekologicznym i społecznym terytorium - wyodrębniony obszar powierzchni ziemi wraz z jej zasobami takimi jak zawartością materialną zarówno naturalną jak i...

Dostępność rynkowa usług

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

Dostępność rynkowa usług Dostępność - możliwość zaspokojenia popytu na określoną usługę przez placówki usługowe na danym obszarze Możliwości te określić można na dwóch płaszczyznach: Aprzestrzennej - dostępność wiąże się ze stanem usług w danym ośrodku Wskaźniki oparte o kryterium zatrudnienia -...