Nieruchomość i gospodarowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieruchomość i gospodarowanie - strona 1 Nieruchomość i gospodarowanie - strona 2

Fragment notatki:

Nieruchomość - przestrzeń (gruntu) oraz jej elementów składowych (zabudowy, drzew, roślin itp.).
Gospodarka nieruchomościami -zespół relacji i procedur między podmiotami, a przedmiotem gospodarowania. Zespół ten tworzą trzy rodzaje nieruchomości (gruntowa, budynkowa, lokalowa) oraz prawa z nimi związane. Zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami w Polsce realizowane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i zbiorem przepisów wykonawczych do tej ustawy (Źróbek, 2000).
Dla dobrego gospodarowania nieruchomościami należy przeprowadzić liczne analizy: analiza danych geometrycznych
badanie relacji prawnych
analiza istniejącego zainwestowania
analiza opłacalności inwestowania w nieruchomość
Analiza danych geometrycznych:
lokalizacja na powierzchni Ziemi w sensie fizycznym i geometrycznym
współrzędne geodezyjne punktów granic działek tworzących nieruchomość
relacje między tymi punktami (topologia)
parametry opisowe obliczane ze współrzędnych (powierzchnia, szerokość, głębokość, powierzchnia zabudowy i inne)
Dane do tych analiz znajdują się w Ewidencji Gruntów i Budynków. Badanie relacji prawnych:
własność lub współwłasność (łączna lub w częściach ułamkowych)
użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych i związana z tym prawem własność budynków i urządzeń
ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka)
prawa zobowiązaniowe (np. dzierżawa, najem)
Dane znajdują się w Systemie Ksiąg Wieczystych .
Analiza istniejącego stanu zainwestowania
rodzaj i typ zabudowy oraz rodzaje i funkcje urządzeń i ich przeznaczenie
funkcje i przeznaczenie nieruchomości
dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej
parametry opisujące zainwestowanie i stan zagospodarowania nieruchomości
Dane zawarte w mapie zasadniczej, planach miejscowych i studiach gminnych. Analiza opłacalności inwestowania w nieruchomość
identyfikacja, opis i analiza czynników związanych z rynkiem nieruchomości
możliwość kredytowania i finansowania hipotecznego przez banki działalności na nieruchomościach
podejmowanie różnych decyzji inwestycyjnych, analizy opłacalności oraz czynników wpływających na opłacalność inwestycji
analizy opłacalności remontów, przebudowy lub modernizacji budynków i urządzeń
procedury prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego
zarządzanie nieruchomościami i ich zasobami
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz