Decyzje przestrzenne a budżet

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje przestrzenne a budżet - strona 1

Fragment notatki:


Decyzje przestrzenne a dochody budżetów lokalnych. Wzrost dochodów: Opłaty z podatku gruntowego ( tereny rolne - nierolne, mieszkaniowe ekstensywne - mieszkaniowe intensywne, przeznaczone pod działalność gospodarczą)
Opłaty z podatku od nieruchomości Opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - „renta planistyczna” Opłaty adiaceńskie Opłaty z tytułu podatku CIT
Opłaty z tytułu podatku PIT Spadek dochodów: Odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości Wykup nieruchomości
Konieczność podniesienia kosztów pośrednich (np. podłączenie działek do układu komunikacyjnego)
„korzyści utracone” Opłata za wzrost wartości nieruchomości: Bezpośredni wzrost wartości w wyniku zapisów planu
Następuje w wyniku zmiany zapisów planu miejscowego (np. zmiana przeznaczenia gruntu z rolnego na budowlany)
Jest obowiązkowa
Jest ponoszona w momencie zbytu nieruchomości
Max - 30% wzrostu wartości Opłaty adiaceńśkie: Pośredni wzrost wartości nieruchomości w wyniku zapisów planu
Podział nieruchomości ( tylko na wniosek użytkownika)
Wydzielenie nieruchomości w wyniku scalenia i podziału (zawsze - z urzędu na wniosek użytkownika)
Budowa urządzeń infrastruktury przy udziale środków publicznych - partycypacja w kosztach (zawsze - niezależnie od korzystania z infrastruktury)
Wys. Opłat - max 50% wzrostu wartości
Rekompensata za spadek wartości nieruchomości: Umożliwienie lub ograniczenie korzystania z nieruchomości
Wykup nieruchomości lub jej części
Odszkodowanie za poniesioną szkodę
Nieruchomość zamienna
Obniżenie wartości nieruchomości lub niewykorzystanie rekompensaty z 1 pkt.
Odszkodowanie - 100% obniżenia wartości nieruchomości Proces podejmowania decyzji przestrzennych: Określenie celów rozwoju (politycy)
Wskazanie możliwych sposobów w osiągnięciu celów (planiści przestrzenni)
Waloryzacja alternatyw (ekonomiści)
Wybór rozwiązania optymalnego (politycy)
Podejmowane decyzje przestrzenne w dokumentach: Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy
Decyzje przestrzenne o charakterze strategicznym
Zakres i lokalizacja najbardziej kosztownych inwestycji komunalnych
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenów
Elementy studium … podlegające ocenie ekonomicznej: Uwarunkowania
Nakłady / efekty wykorzystania terenów zainwestowanych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz