Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997r

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997r - strona 1 Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997r - strona 2

Fragment notatki:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997r. wprowadziła cztery zasoby nieruchomości publicznych: Skarb Państwa województwa powiaty gminy
Nieruchomości rolne stanowiące własność Skarbu Państwa tworzą zasób własności rolnej Skarbu Państwa, którym gospodaruje Agencja Nieruchomości Rolnych.
Oprócz tego istnieją prywatne zasoby nieruchomości (np. spółdzielni mieszkaniowych) oraz wyspecjalizowane zasoby nieruchomości publicznych (np. nieruchomości będące w gestii tzw. gospodarstw pomocniczych. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997r. reguluje następujące zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości publicznych oraz oddawanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste
określanie warunków użytkowania wieczystego w umowie oraz ustalanie sposobów i terminów zagospodarowania gruntów (w tym opłaty specjalne za niedotrzymanie tych terminów)
nabywanie własności poprzez użytkownika wieczystego gruntów
wygaśnięcie lub rozwiązanie użytkowania wieczystego
ustalenie zasad pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości
przekazywanie nieruchomości na potrzeby wyposażenia fundacji i organizacji pożytku publicznego
publiczne ustalenie zasad wykonywania, ograniczenia lub pozbawienia praw do nieruchomości (podziały, wydzielanie działek pod drogi publiczne, scalenia i podziały, prawo pierwokupu, wywłaszczanie nieruchomości)
określanie sposobu udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej (opłaty adiacenckie)
przeprowadzania wycen nieruchomości na potrzeby czynności urzędowych np. przetargi
Rynek nieruchomości Czynności i procedury związane z nowoczesną gospodarką nieruchomościami muszą uwzględniać fazy cyklu na rynku nieruchomości. Fazy te mogą być wykorzystane m. in. w procesie tworzenia planów zarządzania zasobami publicznych nieruchomości (Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego).
Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwości aktywnego oddziaływania podmiotów publicznych na kształtowanie rynku nieruchomości. Związane jest to z: częstotliwością aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
stosowaniem przez gminę prawa pierwokupu
ustalaniem wysokości współczynników stosowanych do obliczania wysokości opłat adiacenckich
podziałem na działki gruntu
realizacją urządzeń infrastruktury technicznej
pozyskiwaniem nieruchomości do zasobów
podejmowaniem decyzji o sprzedaży nieruchomości gruntowych lub oddaniu ich w użytkowanie wieczyste
stosowaniem preferencji w nabywaniu nieruchomości przez ustalanie różnych wysokości bonifikat do cen i opłat
stosowaniem lub zaniechaniem egzekwowania opłat specjalnych za niedotrzymanie przez użytkowników wieczystych terminów zabudowy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz