Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 32

Starożytny Rzym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1561

Starożytny Rzym Hellenistyczny układ miast przyjęty przez Rzymian - regularny układ ulic Cesarstwo rzymskie Zajmuje największy obszar w 98 r.p.n.e. Znakomite drogi w całym imperium Drogi w Anglii stworzone przez rzymian wykorzystywa...

Układ miast średniowiecznych w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2548

Układ miast średniowiecznych w Polsce - do połowy XIII w. osady miejskie rozlegały się wokół grodu, nie były wtedy otoczone murami, przy niebezpieczeństwie ludność wpuszczano do grodu →Poznań, Gniezno, Wrocław, Kraków w tym okresie - od połowy XIII w. na terenach polski upowszechniała się nowa o...

Układ przestrzenny miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1190

UKŁAD PRZESTRZENNY MIASTA Układ przestrzenny elementów morfologicznych, czyli inaczej plan miasta W charakterystyce planu miasta przedmiotem zainteresowania jest przede wszystkim: - Sieć ulic - Rozmieszczenie placów - Kształty i wymiary

Atrybuty wpływające na wartość gruntu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Atrybuty wpływające na wartość gruntu: czynniki fizyczne (materialne cechy środowiska naturalnego oraz sztucznie wytworzonego przez człowieka): ukształtowanie terenu kierunek wiatrów nasłonecznienie zasobność bogactw naturalnych cechy klimatu wielkość i kształt działki drogi dojazdowe czynn...

Atrakcyjność turystyczna - badania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

Atrakcyjność turystyczna można rozumieć w trzech znaczeniach: Atrakcyjność określona przez różnego rodzaju klasyfikacje, kategoryzacje. Atrakcyjność wynikająca z przyjęcia określonej techniki oceniania. Atrakcyjność w wyniku sub...

Cykl ewolucji miejscowości turystycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3689

Koncepcja cyklu ewolucji miejscowości turystycznej - opiera się na założeniu, że obszary turystyczne ulegają ciągłej dynamice i zmianom na skutek działania czynników, takich jak: preferencje i potrzeby turystów, stopniowe pogarszanie i zastępowanie jednych przedsiębiorstw i urządzeń innymi oraz prz...

Szlaki turystyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1456

SZLAKI TURYSTYCZNE Szlak - trasa, której przebieg został oznaczony w terenie za pomocą zunifikowanych (zestandaryzowanych) znaków barwnych, służących turystom do orientacji i prawidłowego wyboru kierunku wędrowania Wyznacza je Główny Zarząd PTTK Czerwony, żółty, zielony, niebieski, czarny Z 1,2,...

Ścieżki dydaktyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Ścieżki dydaktyczne - szczególny rodzaj tras, przeznaczone do aktywnego wypoczynku, cel -- spacer po lesie + określony program dydaktyczny Etapy urządzania ścieżki: Wybór obszaru leśnego Obszar powinien być urozmaicony pod względem prz...

Turystyka alternatywna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

Turystyka alternatywna - formy turystyki w minimalnym stopniu integrujące w środowisko przyrodnicze zapewniające odpowiedni kontakt z naturą i społecznością lokalną, a także przeciwstawiające się turystyce masowej i komercyjnej. Inn...

Zagospodarowanie lasu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1127

Zagospodarowanie lasu Obiekty przeznaczone dla turystyki pobytowej Ośrodek turystyczno- wypoczynkowy - obejmuje obszar lasu wraz z infrastrukturą noclegową i gastronomiczną o charakterze trwałym, a także innymi urządzeniami turystyczno- wypoczynkowymi. Jest ujęty w p.z.p. Teren wypoczynkowy - to ob...