Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 33

Generalizacja kartograficzna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1036

Generalizacja kartograficzna: - ilościowa (schemat, generalizacja formy i treści, prawo pierwiastkowe) Polega na uogólnieniu pojęć, na zastosowaniu pojęć elementarnych pojęciami nadrzędnymi, bardziej syntetycznymi. 1.)Schemat 2.) Generalizacja formy - składa się z : generalizacji odległości (wywoł...

Klasyfikacja map

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1169

Klasyfikacja map - kryterium metodyczne Z punktu widzenia metodycznego brane są pod uwag takie cechy mapy jak układ odniesienia (mapy homomorficzne, anomorficzne i chorologiczne), w jakim mapa jest skonstruowana, stopień generalizacji (mapy wielkoskalowe, średnioskalowe, małoskalowe[w tym: pełne, u...

Treść mapy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1204

Treść mapy Treść obligatoryjną mapy zasadniczej stanowią: • punkty osnów geodezyjnych, • elementy ewidencji gruntów i

Zadania gminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

Zadania realizowane przez gminy dzielą się na: 1.Własne Służą realizacji potrzeb społeczności lokalnej. Zadania własne gminy (wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym 8.03.1990r.) obejmują zagadnienia: -ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska -lokalnego układu komunik...

Przestrzeń geograficzna - Gospodarka przestrzenna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1638

PRZESTRZEŃ GEOGRAFICZNA Przestrzeń geograficzna- jest to zbiór obiektów geograficznych miedzy którymi zachodzą relacje. Jest to każdy obszar geodezyjny z uwzględnionymi cechami występującego na tym obszarze środowiska. Elementami ...

Cechy przestrzeni w gospodarce przestrzennej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1491

cechy przestrzeni w gospodarce przestrzennej: 1 .Publiczny charakter - pojmowanie przestrzenne jako dobro publiczne . Ogolnodostepnosc dla spoleczenstwa, swoboda korzystania z jej właściwości ( nie można w dowolny sposób zagospoda...

Zaprowadzenie ładu przestrzennego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1050

Cel I rzędu (zaprowadzenie ładu przestrzennego) Ład przestrzenny- oznacza porządek elementów w przestrzeni, nie jest to tylko dowolne rozmieszczenie obiektów na jakiejś powierzchni, ważniejsze sa relacje i harmonia, jedność i spójność mie...

Cele III rzedu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

Cele III rzedu: Cel 1: ochrona ludności przed niekorzystnym oddziaływaniem gospodarki prawidłowe rozmieszczenie w celu unikniecia kolizji podfunkcji np. nie lokalizujemy terenow rekreacyjnych w pobliżu obiektow przemysłowych(w Polsce prze...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 959

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakres rzeczowy planu obejmuje: -wskazanie przeznaczenia terenów oraz prowadzenie lini rozgraniczających tereny o roznym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago...

Model Greniewskiego - Regulskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1071

MODEL GRENIEWSKIEGO- REGULSKIEGO Różni się od poprzednich tym, że etapy można wymieszać Określenie celów Tak jak w powyższych modelach: -ocena stanu istniejącego -zbadanie potrzeb społeczeństwa -wyznaczanie celów Analiza stanu istniejącego przedmiotu planu Tak jak w powyższych modelach: - wyznac...