Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 34

Model interakcyjny systemu przyroda - człowiek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106

Model interakcyjny systemu przyroda -człowiek Sformułował go W. Leontief [na gruncie ekonomi] , inaczej nazywany modelem przepływow międzygałęziowych (input-output) I podsystem → przyroda II podsystem społeczno-gospodarczy [podsystem człowieka] Badanie interakcji miedzy podsystemami: Podsystemy P...

Modele procesu planowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

MODELE PROCESU PLANOWANIA Model dzialania celowego(powszechnie stosowany) Wyrożnia się 4 etapy: Ocena stanu istniejącego (diagnoza) Etap ten obejmuje dwie kategorie działania: Okreslamy potrzeby mieszkańców (badamy czego potrzeba mieszkańcom) Oceniamy zasoby posiadane przez gmine, które możemy ...

Plan zagospodarowania przestrzennego - Ład przestrzenny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Plan- jest to pewien projekt zmian Plan zagospodarowania przestrzennego- zmiana aktualnego zagospodarowania gminy, województwa, miasta w celu osiągnięcia nowego ładu przestrzennego Czym jest plan zagospodarowania przestrzennego -jest to pomysł na zagospodarowani...

Teoria ośrodków centralnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 840
Wyświetleń: 5061

Teoria ośrodków centralnych Tworcami teori sa Walter i Christaller. -za osrodki centralne uwazamy miasta które sa rozne pod względem wielkości -te które maja wieksze rynki zbytu to osrodki wyższego rzedu, - osrodki wyższego ...

Teoria Tinnena

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

Teoria Tinnena - W 1826 roku powstala jedna z pierwszych teori, oparta o teorii renty różniczkowej Ricarda -Tinnen szukał racjonalnego osiągnięcia zyskow, przy najmniejszych kosztach, szukał układu stref rolniczych wokół miasta będącego rynkiem zbytu - czynnikiem determinującym lokalizacje poszcz...

Teoria Webera o lokalizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2625

Teoria Webera o lokalizacji- indywidualny przedsiebiorca Alfred Weber stworzył ta teorie w 1909 roku -wprowadzil hasło: czynnik Dzisiaj stosujemy 3 modele: Modele przestrzennego uzytkowania ziemi Ten model opisuje dwa uwarunkowania: Zewnętrzne- odleglosc rynku zbytu, popyt na rynku, interwencja ...

Zadania gminy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1211

Za gospodarkę przestrzenna odpowiada także szczebel centralny(państwo) i wojewódzki oraz parlament i sejm. Każdy z nich ma inne kompetencje, sa to: ZADANIA GMINY -gmina, czyli samorząd gminny, lokalny jest najważniejszym ogniwem w ...

Zasady planowania przestrzennego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1155

ZASADY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Podstawowe zasady wg Niewiadomskiego: Zasada zrównoważonego rozwoju Dotyczy całej koncepcji rozwoju gminy. Rozwój zrównoważony- jest o nim mowa w Ustawie z 2003r. Rozwój zrównoważony ma być podstawą działania na rzecz przestrzennego zagospodarowania, ma być uwzględ...

Niezależne obszary sztuki w miastach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Miejskie interwencje sztuki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1120

Jakub Staniewski Gospodarka przestrzenna, I rok studiów II stopnia, stacjonarnych Miejskie interwencje sztuki, czyli niezależne obszary sztuki w miastach. Przez ostatnie kilka lat w polskich miastach pojawia się coraz więcej projektów artystycznych w przestrzeni publicznej. Nikogo już nie dziwi no...

Fizjografia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1750

Fizjografia - w geografii fizycznej pojęcie określające w przeszłości (do 1939) ogólną charakterystykę warunków przyrodniczych wybranego obszaru (budowę geologiczną, rzeźbę, stosunki wodne, klimat, gleby, roślinność, świat zwierzęcy), a...