Zasady planowania przestrzennego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady planowania przestrzennego - strona 1 Zasady planowania przestrzennego - strona 2 Zasady planowania przestrzennego - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Podstawowe zasady wg Niewiadomskiego: Zasada zrównoważonego rozwoju Dotyczy całej koncepcji rozwoju gminy.
Rozwój zrównoważony- jest o nim mowa w Ustawie z 2003r. Rozwój zrównoważony ma być podstawą działania na rzecz przestrzennego zagospodarowania, ma być uwzględniany przy:
-przeznaczaniu terenu na określone cele
-ustalaniu zasad zagospodarowania przestrzennego
-rozwiazywaniu konfliktów na tle użytkowania środowiska
Rozwój zrównoważony to model rozwoju społeczno- gospodarczego obszaru, którym się zajmujemy, charakteryzuje się małą ingerencją w środowisko przyrodnicze oraz aktywna polityką środowiskową Założenia rozwoju zrównoważonego: - całościowe i długookresowe projektowanie rozwoju społeczno- gospodarczego, uwzględniającego produkcyjne i nieprodukcyjne wykorzystanie środowiska -uwzględnianie i przewidywanie wpływu działalności produkcyjnej i usługowej na środowisko przyrodnicze
-uwzględnianie sprzężenia zwrotnego ekologii i ekonomi Zasada ochrony wartości wysoko cenionych -planują zagospodarowanie obszarów należy pamiętać o ochronie wartości wysoko cenionych: ochrona dziedzictwa kulturowego
-musimy wpasować się w istniejącą zabudowę i krajobraz
-uwzględniamy tradycyjne dla tych obszarów układy urbanistyczne miast, kształty, zabudowy wsi, styl architektury
-wykorzystujemy tradycyjne dla danego stylu materiały budowlane(elewacja, stolarka, pokrycia dachowe)
- harmonizacja obiektów antropogenicznych z przyroda W ustaleniach planu powinny znaleźć się ustalenia:
-o linii zabudowy
-o zagęszczeniu zabudowy
-o gabarytach budynków
-o kształcie bryły budynków
-o kształcie i pokryciu dachów
-o wykorzystywanych materiałach budowlanych
- o urządzeniu otoczenia budynków
-o zieleni (wskazanie najlepszych dla danego obszaru gatunków roślin, np. dęby nie powinny stać bliżej budynków niż 20 m) Przywrócenie wartości i piękna zabytkowym i cennym obszarom oraz obiektom dziedzictwa kulturowego -renowacja i rewitalizacja terenów i obiektów
-odtworzenie historycznych układów urbanistycznych miasti dawnych kształtów zabudowy wsi
-krzyże przydrożne, kapliczki, cmentarze
-zabytkowe parki, ogrody, pałace i dwory
Zasada ochrony interesu prawnego podmiotów, których dotyczą ustalenia planu -wypływa z prawa własności prywatnej(nieruchomości gruntowych, niezabudowanych)można przekształacać taki teren zgodnie z ustaleniami planu przestrzennego
-prawo własności jest ograniczone Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, nie można naruszac interesu społecznego


(…)

… w gminie(studium i strategia rozwoju gospodarczego gminy musza być ze sobą zgodne)
-Plan Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego powinien być przestrzenną wersja strategii rozwoju gospodarczego gminy
Zasada założeń progresywnych
-nowy plan tworzymy po to , aby stworzyc lepsze warunki środowiska życia mieszkańców oraz osiągnąć ład przestrzenny
- uspołecznienie procesu planowania jest bardzo ważnym…
…, zmniejszać emisje hałasu
Zasada samodzielności planistycznej gminy
-zasada ta wypływa z Ustawy z dnia 8.03.1990, prawa samorządów gminy
-gmina sama może decydować o przeznaczeniu terenów gminy
-gmina może egzekwować prawo od mieszkańców
Zasada zgodności decyzji planistycznych z politycznymi
- obowiązuje polityków i władzę lokalna
-programy polityczne musza uwzględniać ustalenia Miejscowego Planu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz