Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 255

Architektura i urbanistyka - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ireneusz Klimiuk
 • Architektura
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1491

ARCHITEKTURA Architektura - sztuka budowania. Urbanistyka - nauka o kształtowaniu, budowaniu miast. Kryteria definiujące miasto: - liczba mieszkańców - prawa miejskie (W różnych państwach kryteria miejskości są różne. Najczęściej są to kryteria ludnościowe, bądź prawno-administracyjne.) Miasto -...

Style: dorycki, joński, korynki - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ireneusz Klimiuk
 • Architektura
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2611

STYL DORYCKI (Sparta) Praojczyzną Dorów był kraj, gdzie było dużo drzew. Tryglif w porządku doryckim jest pamiątką po belce stropowej drewnianych domów (tryglif: try = trzy, glif = nacięcia). W świątyniach nie ma on znaczenia architektonicznego, ...

Ziemie polskie - aglomeracje wczesnośredniowieczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ireneusz Klimiuk
 • Architektura
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

ZIEMIE POLSKIE Biskupin - osada starożytna kultury łużyckiej . Prawdopodobnie powstała ok. 550 roku p.n.e., wg innych źródeł ok. 750 r.p.n.e. Osada obejmuje 13 szeregów domków. Nazwy miejscowe to najstarsze zabytki. Nazwy takich miejscowo...

Rzym i świątynie rzymskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ireneusz Klimiuk
 • Architektura
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

ETRUSKOWIE W mieście etruskim, a potem rzymskim były zawsze dwie drogi główne - cargo i dekumanos . RZYM (miasto na 7 wzgórzach) 753 r.p.n.e. - założenie Rzymu (prawdopodobnie powstał 200 lat wcześniej) Palatyn - wzgórze, na którym założono R...

Style architektoniczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ireneusz Klimiuk
 • Architektura
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

Styl dorycki - kolumny nie miały żadnych barw, wyrasta ze stylobatu wyglądały ciężko, wysokość równa od 4 do 6 średnicom, trzon zdobiły kanelury - rowki, dolna średnica kolumny większa od górnej Trzon kolumny lekko zwężał się ku górze, a w około jednej trzeciej wysokości był lekko wybrzuszony (enta...

Argumentacja - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Argumentacja Mówiąc o argumentacji, mamy zwykle na myśli pewien rodzaj komunikacji dyskursywnej, w trakcie której jedna osoba stara się w zaplanowany sposób wpłynąć na przekonania drugiej osoby/grupy osób, przedstawiając odpowiednio dobraną wypowiedź. W argumentacji mamy więc pewien proces komunika...

Klasyczny rachunek zadań - Formuły

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

Klasyczny rachunek zdań Def. 1 (słownik). Następujące znaki tworzą słownik języka KRZ: p 1, p 2, p 3,... (zmienne zdaniowe) ~, /\, \/, →, (spójniki) ), ( (nawiasy) Def. 2 (Wyrażenie). Wyrażeniem języka KRZ jest każdy skończony ciąg znak...

Klasyczny Rachunek Zdań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Klasyczny Rachunek Zdań [...] jest możliwe zarówno złe, jak i dobre rozumowania, i fakt ten jest podstawą praktycznej strony logiki. Charles S. Peirce Języki sformalizowane wraz z określoną w nich relacją wynikania (zwaną technicznie relacj...

Pytania i odpowiedzi - Pytanie zamknięte

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

Pytania i odpowiedzi Def. 1. Pytanie : to wyrażenie, które wskazuje na pewien brak w wiedzy (subiektywnej lub obiektywnej) i wskazuje na dążenie do uzupełnienia tego braku. Każdemu pytaniu jest przyporządkowany zbiór możliwych odpowiedzi. Def. 2. Odpowiedzią na pytanie jest wyrażenie, którego zad...

Słownik A-B

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Arkadiusz Zyśk
 • Łacina
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

ub antiquo — od dawna ab caricas Atticas — dla fig attyckich ab extra — z zewnątrz ab invicem — wzajemnie abominationem naturalem — wrodzony wstręt abrennuntiat — odmawia absolute — kategorycznie, stanowczo, na pewno absolutissime — najzupełniej ...