Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 256

Słownik C-E

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Arkadiusz Zyśk
 • Łacina
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

C caeca — ślepa caesariani — cesarscy caetera fusius — o innych (dom. rzeczach) obszerniej cancellariatus — kancelaryjny capere — objąć capita — głowy capitale — zbrodnia gardłowa captivare — schwytać captivatio ex concilio — porwanie za radą causavit — spowodowała, sprawiła causis principalitati...

Słownik J-N

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Arkadiusz Zyśk
 • Łacina
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

J 24 Januarii — 24 stycznia Joannes Casimirus regnabit — Jan Kazimierz Lądzie panował Joannes Tertius — Jan Trzeci 7 Julii — 7 lipca L labefactari — słabnąć labefactata — osłabiona Lacaenae — Spartanki laconice — krótko, zwięźle laborant — pracują laesio — ujma, obraza laesionem — obrazę lapis Ly...

Słownik od T-Z

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Arkadiusz Zyśk
 • Łacina
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

tacite — milcząco taediosum — nieprzyjemnie tam in prosperit ąuam in advcrsis — tak w pomyślnych, jak i niepo ayśl- nych (dom. okolicznościach) tam vite sanguinis perltum — tak błaha cena krwi tantae activitatis — tak wielkiej działalności landem — na koniec tandem aliąuando — nareszcie tandem of...

Słownik O-S

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Arkadiusz Zyśk
 • Łacina
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

O ob metum — dla strachu oboedientia — oboedientiam (4 przyp.) — posłuszeństwo ob rationes — z przyczyn obstaculum — przeszkoda observatis conditionibus his — pod tymi warunkami obviam — naprzeciw occasionaliter — przypadkiem occasionem — przyczynę occidit angeum, e cuius collo guttae cadentes in...

Słownik F-I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Arkadiusz Zyśk
 • Łacina
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

F facile credo — łatwo wierzę facilius cst consolari afflictum, quam sustinere — łatwiej jest pocieszać stra- pionego niż cierpieć factiosus — intrygujący facultatem — wolność, swobodę facultates — zasoby facunde — wymownie facundla — wymowa facundissima oratione — wytworną mową fama — wieść, pog...

Zagadnienia z wstępu do logiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

Zagadnienia ze Wstępu do logiki: 1. Język: akt komunikacyjny, pojęcie znaku, pojęcie języka i jego funkcje, język sformalizowany i niesformalizowany, język przedmiotowy i metajęzyk...

Klasyczny rachunek predykatów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

Klasyczny rachunek predykatów KRZ jest teorią stanowiącą wstępną część logiki formalnej, część zakładaną przez inne teorie. Przypomnijmy, jest on teorią zwiążków logicznych między zdniami dowolnego języka naturalnego. W centrum swego zainteresowania stawia strukturę, formalną zdań złożonych, konce...

Definicja - wyrażenie i przykłady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1638

Definicja składa się zasadniczo z trzech części: członu zawierającego definiowane wyrażenie, zwanego definiendum . Członu definiującego, zwanego definiensem . Wyrażenie łączącego obydwa te człony, zwanego spójką definicyjną . W najprostszym przypadku spójka definicyjna ma postać równości lub ró...

Skrócona metoda 0-1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1680

Skrócona metoda 0-1. można przedstawić w postaci następującego algorytmu: Załóż, ze badana formuła nie jest tautologią (tj. istnieje przyporządkowanie wartości logicznych zmiennych zdaniowym, przy którym przyjmuje ona wartość 0). Wnioskując „wstecz” ustal, jakie

Nazwa - podział i cechy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Def. 4) (Nazwa w sensie szerokim) Nazwą nazywamy dowolne wyrażenie, które może wystąpić w roli podmiotu lub orzecznika w zdaniu podmiotowo-orzecznikowym, czyli zdaniu o budowie: jest np. Fido jest psem Fido jest łagodny Pies jest ssakiem ...