Pytania i odpowiedzi - Pytanie zamknięte

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi - Pytanie zamknięte - strona 1 Pytania i odpowiedzi - Pytanie zamknięte - strona 2 Pytania i odpowiedzi - Pytanie zamknięte - strona 3

Fragment notatki:

Pytania i odpowiedzi Def. 1. Pytanie : to wyrażenie, które wskazuje na pewien brak w wiedzy (subiektywnej lub obiektywnej) i wskazuje na dążenie do uzupełnienia tego braku.
Każdemu pytaniu jest przyporządkowany zbiór możliwych odpowiedzi.
Def. 2. Odpowiedzią na pytanie jest wyrażenie, którego zadaniem jest przekazanie informacji, której brak stwierdzony został w pytaniu.
Zwykle - choć nie zawsze - stawiając pytanie korzystamy ze zdań pytajnych . W przeciwieństwie do odpowiedzi nie są one zdaniami w sensie logicznym, bo niczego nie opisują.
Cechą wyróżniająca zdania pytajne jest występowanie w nim partykuły pytajnej , takiej jak: ktos, co gdzie, dlaczego, kiedy, czy... Przykłady. Nie wiem, gdzie mieszka Jan. Pytam więc: Gdzie mieszka Jan? Nie jestem pewien czy Jan mieszka w Poznaniu. Pytam więc: Czy Jan mieszka w poznaniu? Etc.
Rodzaj użytej w pytaniu partykuły pytajnej jest podstawą następującego podziału:
Pytania rozstrzygnięcia dopełnienia Def. 3. Pytanie rozstrzygnięcia to pytanie „Czy A?”, gdzie A jest zdaniem w sensie logicznym, i na które oczekiwaną odpowiedzią jest zdanie „A” bądź jego negacja.
Def. 4. Pytania dopełnienia to pytanie, które (1) zawiera partykuły pytajne takie jak: kto, co, kiedy... (2) wyznaczją kształt oczekiwanej odpowiedzi.
Weźmy pytanie:
Kto zabił Cezara? Zastępujące w nim partykułę pytajną „kto zmienną nazwową „x”, uzyskamy schemat każdej z możliwych odpowiedzi na to pytanie:
x zabił Cezara. Schemat ten nazywamy datum questionis ( dana pytania ), a występującą w nim zmienną - niewiadomą pytania .
Z datum questionis przez prdstawienie za niewiadomą pytania odpowiednich stałych, np. imion (Brutus, Kasjusz, Antoniusz, itd.) otrzymujemy tzw. odpowiedzi właściwe (lub bezpośrednie ) na to pytanie.
Partykuła pytajna zwykle wyróżnia zbiór wartości niewiadomej pytania; np. partykuła „kto” wyróżnia nazwy osób, a partykuła „gdzie” - nazwy miejsc, itd. Ów zbiór wartości niewiadomej pytania nazywamy jej zakresem.
Z pragmatycznego punktu widzenia odpowiedziami właściwymi ( bezpośrednimi ) na dane pytanie są najprostsze zdania dostarczające dokładnie tyle informacji, ile jest wymagane ww pytaniu. Ani zdanie:
Brutus nie zabił Cezara.
Ani zdanie:
Brutus zabił Cezara, a bitwę pod grunwaldem stoczono w 1410r.
Nie jest poprawne.
~


(…)

…) bił żonę.
Które nazywa się założeniem lub presupozycją owych zdań.
Def. 5. zdanie A jest presupozycją (założeniem) zdania B wtw prawdziwość A jest warunkiem koniecznym sensowności B.
Def. 6. Pytanie założeniowe to takie pytanie, że dla pewnego zdania A, jest ono presupozycją wszystkich odpowiedzi właściwych na to pytanie.
Przykłady. Pytaniami założeniowymi są:
Czy Jan nadal bije żonę?
Czy zgubiłeś już rogi?
Założenia pytań mogą być znoszone przez odpowiedni odpowiedzi.
Nie wszystkie pytania wyznaczają kształt oczekiwanej odpowiedzi, np.
Jakie były przyczyny wybuchu I wojny światowej?
Wprowadza się więc następujący podział pytań:
Def. 7. Pytania zamknięte: to pytanie, które wyznacza kształt oczekiwanej odpowiedzi. Def. 8. Pytania otwarte: to pytanie, które nie wyznacza kształtu oczekiwanej odpowiedzi.
W wypadku pytań zamkniętych odpowiedź jest pojedynczym zdaniem, natomiast w wypadku pytań otwartych odpowiedź może być wielozdaniowa. Szczególnym rodzajem pytań zamkniętych - spotykanym np. w ankietach lub testach - są pytania, którym towarzyszy zbiór ew. odpowiedzi.
Def. 9. Pytanie wyboru: to pytanie, na które dany jest zbiór możliwych oczekiwanych odpowiedzi.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz