Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 254

Otyłość i cukrzyca - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

4. Nadwaga i otyłość - U kobiet masa rośnie wraz z wiekiem (szybciej przyrasta tkanka tłuszczowa) - gen otyłości, hormon lektyna odpowiada za ośrodek sytości w podwzgórzu. - Bilans dodatni - nadwyżki energetyczne odkładające się w postaci tkanki tłuszczowej, co prowadzi do generowania nadwagi i ...

Rodzaje fizjologii i układ nerwowy - wykład - Fizjologia komórki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924

Fizjologia człowieka (I wykład 24.02.11 r.) Fizjologia (gr. physis = natura) - nauka o czynnościach organizmów żywych. Zakres fizjologii obejmuje badania czynności organizmów jako całości, a także poszczególnych narządów, tkanek i komórek. Fizjologia komórki (cytofizjologia) - bada czynności, fun...

Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2065

FIZJOLOGIA (V WYKŁAD, 24.03.2011) I. Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych Pojedyncze pobudzenie błony komórki mięśniowej, przejawiające się potencjałem czynnościowym trwającym kilka milisekund (5 ms), wyzwala skurcz pojedynczy . Pobudzenie mięśnia seria bodźców, w której przerwa między bodźcami j...

Klasyfikacja ciężkości pracy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1561

Klasyfikacja ciężkości pracy na podstawie wielkości obciążenia względnego ( % VO2max) praca % VO2max lekka 50% Wysiłki submaksymalne - są to wysiłki tlenowe, długotrwałe, duża ilość energii pochodzi ze spalania wolnych kwasów tłuszczowych. Kobiety radzą sobie lepiej w tego typu wysiłkach, gdyż...

Nurty kulturoznawstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Nurty kulturoznawstwa Marksizm Marksiści podkreślali historyczną zmienność kultury. Podkreślali wpływ warunków bytu na kształtowanie się świadomości. Zwracali uwagę na kwestie socjalne, bytowe. Cele i funkcje kultury mają charakter ideologiczny. Ewolucjonizm - Darwin i Spencer Założenia: - jedno...

Sposoby definiowania kultury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

Sposoby definiowania kultury 6 podstawowych typów definiowania kultury: opisowo - wyliczające, formalistyczny Głównym założeniem jest to, że kultura jest określonym zbiorem konkretnych przedmiotów, wyliczenie tych przedmiotów. Charakterystyczny dla archeologów i etnografów. Przykład: Definicja Tay...

W jaki sposób człowiek nabywa kulturę

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 665

W jaki sposób człowiek nabywa kulturę ? „8” Tworzenie kultury to cechy specyficznie ludzkie. To odróżnia człowieka w sensie gatunkowym i jednostkowym od innych stworzeń. Ten proces trwa od początku antropogenezy, ale też od początku życia każdej jednostki. Te dwie płaszczyzny się uzupełniają choci...

Kultura a cywilizacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 959

Kultura a cywilizacja Kultura sama w sobie jest związana z pojęciem „kultywacji” czyli uprawą roli, chodzi tu o ustawiczną pracę, która miała charakter pokoleniowy. Cywilizacja - pochodzi od słowa civil - obywatel civilis - obywatelski civitas - miasto. Cywilizacja jest związana z techniką. Jest s...

Kultura i tożsamość

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Kultura i tożsamość Tożsamość Indywidualna - operujemy psychologią. Zbiór wyobrażeń, przekonań konstruowanych wobec samego siebie. Społeczna (zbiorowa) - operujemy socjologią. Zwielokrotniona tożsamość indywidualna. Zbiór autodefinicji ale nieredukowalna do definicji pojedynczej. Oparta na pewnej ...

Kultura - sposoby definiowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

1. Czym jest kultura? termin wieloznaczny, pochodzący początkowo od łac. cultus agri ("uprawa ziemi"), interpretowany w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (...