Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 253

Geneza Oceanu Atlantyckiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Geneza O. Atlantyckiego O. Atlantycki powstał w wyniku rozpadu prakontynentu Pangei na Laurazję i Gondwanę - 135mln lat temu . Ok. 65mln lat temu - oddalenie się od siebie cokołów kontynentalnych Ameryki Południowej i Afryki. W ciągu ostatnich 16mln lat - rozdzielenie się Ameryki Północnej i Euro...

Hipotezy mobilistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Hipotezy mobilistyczne: Hipoteza dryfu kontynentów 1912r. - Wegener Sinder Pellegrini (Włoch) - XVIII w. wskazywał na możliwość wcześniejszego połączenia dwóch kontynentów (ciąg węgla kamiennego) Frank B. Taylor (1910r.)- teoria równoległa do Wegenera; odrzucona; za twórcę teorii uznany Wegener ...

Teoria wielkich płyt litosfery

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

W 1968r. ogłoszono teorię neomobilizmu - Teoria wielkich płyt litosfery powrót do teorii ruchu bloków kontynentalnych litosfera podzielona na kilkanaście płyt w tym 7 wielkich o powierzchni wielu mln km 2 Euroazjatycka Amerykańska (Północna i Południowa) Pacyficzna Indoaustralijska Afrykańska ...

Granica zachowawcza, konserwatywna, neutralna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

granica zachowawcza, konserwatywna, neutralna występuje przesuwanie strefa uskoków przesuwczych (mogą się przesuwać dwie płyty oceaniczne) niewielkie trzęsienia (płytkie - do 100km) w dnach oceanów - niewielkie wylewy lawy bazaltowej wylewy lawy bazaltowej Grzbiet Środkowoatlantycki przesuwan...

Główne jednostki geologiczne na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2240

Główne jednostki geologiczne na świecie Struktura tektoniczna (jednostka geologiczna) - obiekt utworzony przez procesy tektoniczne, stanowi element budowy tektonicznej odznaczający się pewnym stopniem jednolitości wewnętrznej, odrębnością, a przynajmniej oddzieleniem od otoczenia. Jednostki geolog...

Ameryka Północna - definicja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Ameryka Północna budową zbliżona do Europy do jednostek starszych dołączają młodsze kraton laurentyński tarcza kanadyjska; tarcza laurentyjska łączy się w jedną strukturę z tarczą grenlandzką Główne jednostki tektoniczne: prekambryjska platforma północnoamerykańska progi geologiczno-strukturaln...

Prawa do fonogramów i wideogramów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Prawa do fonogramów i wideogramów Art. 94. 1. Fonogramem jest pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych. 2. Wideogramem jest pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez, niezależnie od tego, czy stanowi ono utwór audiowizual...

Rozstrzyganie sporów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Rozstrzyganie sporów Art. 110 18 . 1. Spory dotyczące stosowania zatwierdzonych prawomocnie tabel wynagrodzeń oraz spory związane z zawarciem umowy, o której mowa w art. 21 1  ust. 1, mogą być rozpatrywane w drodze postępowania mediacyjnego pomiędzy stronami. 2. Mediacja jest dobrowolna. 3. Przew...

Węglowodany w diecie człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Udział węglowodanów w diecie człowieka powinien wynosić: - ok. 60% węglowodany - ok. 30% tłuszcze - 10-15% białka Początek każdego wysiłku to zużycie ATP, fosfokreatyny, glikogenu mięśniowego. Wysiłek intensywny do zupełnego zmęczenia w ...

Wydolność fizyczna - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

Fizjologia człowieka (VII wykład, 14.04.2011 r.) 1. Na wydolność fizyczną organizmu może wpływać wiele czynników: temperatura, wilgotność, znaczne obniżenie ciśnienia atmosferycznego, hałas, wysokie stężenia tlenku węgla w powietrzu....