Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 25

Międzynarodowy Standardowy Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ewa Maria Krawiecka
 • Edukacja naukowo-informatyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

1. Co to jest ISSN, kto je przyznaje, z czego się składa, dlaczego jest to wymóg? ISSN - International Standard Serial Number, czyli Międzynarodowy Standardowy Numer Wydawnictwa Ciągłego - ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on opart...

Opis bibliograficzny - przykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ewa Maria Krawiecka
 • Edukacja naukowo-informatyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

PRZEJĄTKI - streszczenie fragmentu książki, artykułu własnymi słowami. CYTATY - dosłowne przytoczenie słów autora, felietonisty… W bibliografii załącznikowej: powinny się znaleźć także te książki, których się nie przeczytało, ale które bezpośrednio dotyczą pracy, referatu, każde dzieło powinno b...

Historia literatury - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1792

Zakres wiedzy o literaturze wg Kazimierza Wyki: naukowość rzeczy, przedmiot badania, okoliczności badawcze, język i metody badania. LITERATUROZNAWSTWO (historia literatury) - przedmiotem badań jest literatura piękna, dzieło, proces ...

Wiedza o literaturze - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2947

Niemożliwe jest istnienie teorii literatury bez historii literatury i odwrotnie. Teoria literatury jest fundamentem badań literackich. Każde dzieło literackie nosi w sobie rozwiązanie pytań o literaturze. Inne nauki z pogranicza wiedzy ...

Fikcja i rzeczywistość literacka - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1540

FIKCJA LITERACKA (koncepcję stworzył Arystoteles - mimesis) - Platon → naśladowanie wyglądów zmysłowych, naśladowanie artysty jest podwójnym oszustwem (podwójnym zafałszowaniem rzeczywistości), sztuka kłamie, oszukuje człowieka. - Arystoteles → ...

Semiotyka - omówienie i zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2100

POSTULAT SYNCHRONIZMU JĘZYKOWEGO: De Saussure postulował badania nad językiem, interesował go język w sensie teoretycznym. Czysty synchronizm to iluzja. Drugim postulatem były badania immanentne niezależne od warunków zewnętrznych. Bardzo ważna staje się rola metajęzyka. Drugim znanym twórcą semio...

Utwór literacki jako wytwór procesu historyczno-literackiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1365

Od strony autora (nadawcy) można patrzeć na proces historyczno-literacki - przybywanie dzieł, autorów, jest odbierane jako proces zmian (gwałtowny, zmienny ciąg wydarzeń literackich). Od strony czytelnika - zmiany wcale nie są tak gwałtowne, są łagodne, proces historyczno-literacki cechuje o wiele...

Gatunek literacki i intertekstualność - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1386

GATUNEK LITERACKI - zespół reguł, określających konstrukcje utworów literackich, poszczególne realizacje reguł. Gatunek literacki istnieje dzięki powtarzalności i świadomości czytelnika, odbiorcy. Gatunki ewoluują - zmieniała się definic...

Intertekstualność - gatunki, wykład.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1813

Głowiński modyfikuje tą klasyfikację: intertekstualność i hipertekstualność można traktować łącznie - łączna nazwa intertekstualność, odrzucenie paratekstualności, metatekstualność zostaje przez Głowińskiego uwzględniona - zdarza się ona w samym dziele bardzo rzadko, częściej w artykule, eseju, ...

Style odbioru - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2548

DEKONSTRUKCJONIZM - przyznaje czytelnikowi pełne prawo do interpretacji dzieła. Dzieło nie ma jednego sensu. Jednoznaczne znaczenie tekstu nie istnieje. STYLE ODBIORU - są pewnym typem interpretacji ()wg Michała Głowińskiego - powtarzalny społeczny sposób czytania tekstu, niezależnie od poetyki te...