Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 197

Dostosowanie obiektów inżynierskich do warunków terenowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Rozdział 2 Dostosowanie obiektów inżynierskich do warunków terenowych 1. Mosty § 13.  Oś mostu i jego usytuowanie powinny być dostosowane w szczególności do czynników komunikacyjnych i ukształtowania terenu w rejonie mostu oraz czynników wodnych, regulacyjnych i eksploatacyjnych cieku na odcinku pr...

Dostowanie i warunki stawiania słupów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Słupy, maszty: Nie rozróżnia się materiału z jakiego jest wykonany słup lub maszt (drewniany, drewniany na szczudle betonowym, betonowy, metalowy). Nie wykazuje się podpór ukośnych przy słupach (wzmocnienia słupów). Położenie słupów łączonych górą i podpory masztów (znak 5.4 i 5.5) wykazuje się w

Armatura i budowle naziemne uzbrojenia podziemnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1799

Urządzenia inżynieryjno - techniczne nadziemne i naziemne   Armatura i budowle naziemne uzbrojenia podziemnego: Na mapie zasadniczej w skali 1 : 500, 1 : 1 000 i 1 : 2 000 wykazuje się wszystkie występujące rodzaje armatury i budowle naziemne wolnostojące związane z uzbrojeniem podziemnym, jak np. ...

Ustawa o drogach publicznych z 1985 r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1  Przepisy ogólne Art. 1.  Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami ok...

Uzbrojenie podziemne na mapach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Uzbrojenie podziemne na mapach w skalach 1 : 2 000 i 1 : 5 000   Treścią mapy zasadniczej w skali 1 : 2 000 i 1 : 5 000 jest uzbrojenie podziemne terenu w przewody: - kanalizacyjne, obejmujące kanały i przewody ściekowe, ogólnospławne, deszczowe bez przykanalików (przyłączy domowych, przyłączy wpus...

Uzbrojenie podziemne terenu.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

UZBROJENIE PODZIEMNE TERENU Treścią mapy zasadniczej jest uzbrojenie podziemne terenu w przewody: - wodociągowe, - kanalizacyjne, - cieplne, - gazowe, - elektroenergetyczne, - telekomunikacyjne, - specjalnego znaczenia np. rurociągi naftowe, poczty pneumatycznej.   Treścią mapy są również urządzeni...

Załącznik - zakres stosowania, dane wyjściowe do obliczeń.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

1.1. Przedmiot załącznika Przedmiotem załącznika są zasady określania świateł mostów i przepustów. 1.2. Zakres stosowania Załącznik obowiązuje przy projektowaniu mostów oraz przepustów na ciekach naturalnych i sztucznych. Podane wzory i zalecenia mogą być stosowane: - dla mostów na drogach klas A...

Rozwój regionalny - informacje.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

ROZWÓJ REGIONALNY Cechą charakterystyczną procesu rozwoju gospodarczego jest jego różnicowanie się w przestrzeni. Konwergencja - skala różnic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów zmniejsza się. Rozwój słabszych obszarów odbywa się szybciej i taniej niż rozwój obszarów bogatych.

Rozwój gospodarczy - wykład.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Rozwój gospodarczy - dwa ujęcia: Tradycyjna ekonomia - rozwój gospodarczy = wzrost gospodarczy, podejście ilościowe, miarą sukcesu jest zmiana wskaźnika PKB Nowa ekonomia - rozwój gospodarczy to wieloaspektowy proces, który prowadzi do zasadniczych zmian i do wzrostu gospodarczego oraz zmniejszani...