Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 198

Rozwój regionalny - podstawowe pojęcia.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

ROZWÓJ REGIONALNY - PRZYPOMNIENIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ Polityka regionalna to interwencja w proces rozwoju regionalnego, to znaczy, że chcemy poprawić efektywność tego rozwoju. Proces rozwoju gospodarczego nie zachodzi równomiernie w ka...

Wstępne warunki dla występowania wzrostu i rozwoju

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Wstępne warunki dla występowania wzrostu i rozwoju: Odpowiednia ilość i jakość pracy - szczególnie ważna jest teraz jakość pracy, określana mianem kapitału ludzkiego - gospodarka oparta na wiedzy. Sama ilość nie gwarantuje wzro...

Geneza miejskich nieużytków

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rewitalizacja miejskich obszarów nadwodnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

Geneza miejskich nieużytków Nieużytki poprzemysłowe - odpływ produkcji masowej z europy (deindustrializacja) Nieużytki poinrastrukturalne Nieużytki pokolejowe - spadek znaczenia transportu masowego, specjalizacja logistyki, cyfrowa technika bezp...

Globalizacja - definicja i konkluzja.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rewitalizacja miejskich obszarów nadwodnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1085

Globalizacja: Struktura społeczna i demografia Środowisko Kultura wpływ na rozwój miast i regionów Polityka Gospodarka i technologia Konkluzja: projekty restrukturyzacji nieużytków miejskich jako integralna część zarządzania rozwojem miast w...

Pojęcia kluczowe rewitalizacji miejskich obszarów nadwodnych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rewitalizacja miejskich obszarów nadwodnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

Pojęcia kluczowe: Rozdzielenie obszarów funkcjonalnych miasta Światło - Powietrze - Słońce Sanacja kwartałów okazała się zbyt kosztowna, w związku z tym nastąpiła degradacja dzielnic staromiejskich w oczekiwaniu sanacji. Likwidacja starych, tani...

Pojęcie tematyzacji przestrzeni publicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rewitalizacja miejskich obszarów nadwodnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2093

Pojęcie tematyzacji przestrzeni publicznej rozumieć należy jako świadome i intencjonalne nadawanie danej przestrzeni form architektonicznych nawiązujących do czasów minionych lub innych kręgów cywilizacyjnych, które może być powiązane z kreowaniem przeznaczonego dla masowego odbiorcy spektaklu miej...

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

KARTA PODATKOWA Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić osoby fizyczne prowadzące pozaroln...

Zasady finansów samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

OGÓLNE ZASADY FINANSÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Konstytucja RP (art. 167.) 1. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających zadań. 2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz

Metody badania opinii publicznej.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1085

METODY BADANIA OPINII PUBLICZNEJ etapy procesu badawczego 1 etap - sformułowanie problemu badawczego - wskazanie podmiotu badań, określenie obiektu gdzie badamy, postawienie pytań badawczych. Pytania badawcze są trojakiego rodzaju: czy zachodzi zjawisko? Jak i dlaczego zachodzi zjawisko? 2 etap -...

Twierdzenia o romansie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Romans - formułuje 6 twierdzeń: o sukcesie - jeżeli jakieś działanie podejmowane przez jednostkę jest częściej nagradzane, tym bardziej prawdopodobne jest podejmowanie tego działania w przyszłości o bodźcu - jeżeli w przeszłości wystąpienie jakiegoś bodźca było powodem otrzymania nagrody za jakie...