Zasady finansów samorządu terytorialnego.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady finansów samorządu terytorialnego. - strona 1 Zasady finansów samorządu terytorialnego. - strona 2

Fragment notatki:

OGÓLNE ZASADY FINANSÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Konstytucja RP (art. 167.) 1. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających zadań. 2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.
3. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie. 4. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.
Konstytucja RP (art. 168.) Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego Społeczności lokalne mają prawo do posiadania własnych i wystarczających zasobów finansowych, którymi mogą swobodnie dysponować,
Wielkość zasobów finansowych powinna być dostosowana do zakresu zadań,
Szczególne znaczenie mają dochody z podatków i opłat,
Zasada zróżnicowania i elastyczności systemu dochodów samorządu,
Zasada stosowania procedur wyrównawczych lub działań równoważących,
Zapewnienie dostępu do krajowego rynku kapitałowego.
Europejska Karta Samorządu Regionalnego Źródła finansowania regionów powinny być wystarczająco zróżnicowane i elastyczne,
Własne kompetencje powinny być finansowane z dochodów własnych,
Regiony powinny otrzymywać udziały w podatkach ogólnych,
Należy wprowadzić mechanizm wyrównywania finansowego,
Zapewnienie dostępu do rynków kapitałowych. Ustawa o finansach publicznych z 2005 roku Zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz