Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 199

Analiza strategiczna i jej etapy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616

Analiza strategiczna - procedura metodyczna, analiza i ocena stanu i sytuacji otoczenia. Analiza zewnętrzna i wewnętrzna + synergia przedsiębiorstwa i otoczenia dla ustalenia POZYCJI STRATEGICZNEJ . Etapy: Formułowanie wizji i misji przedsiębiorstwa Misja - idealny, jasny obraz, opisujący przyszłoś...

Aspekty zarządzania i zarządzanie jako proces decyzyjny.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

Aspekty zarządzania: Ekonomiczny - zarządzanie to jeden z czynników produkcji, obok kapitału, pracy i ziemi. Dzięki zarządzaniu organizacją lub przedsiębiorstwem można osiągnąć wyższy stopień powodzenia (większa zyskowność), szybciej osiągnie się cel. Administracyjny - sprawowanie władzy, decyzje k...

Cele organizacji i zarządzania.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Celem „organizacji i zarządzania” jest: Przedstawienie obiektu badań (organizacja) w sposób metodyczny Zapoznania ze szczególnym językiem i terminologią używanymi do opisywania zjawisk Przedmiot zaliczony do dyscyplin naukowych z dziedziny ekonomii „Teoria organizacji i zarządzania” jako nauka:...

Cykl życia - omówienie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1064

Cykl życia - naturalne etapy, przez które przechodzi większość organizacji. Logiczne i chronologiczne, cechuje je kolejność Każdy etap charakteryzuje się specyficzną organizacją i innym sposobem zarządzania. Etap powstania (narodzin) - utrzymanie na rynku, przetrwanie Przedsiębiorczość i kreaty...

Umiejętności kierownicze.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

Kierownicy - odpowiedzialni za wszystkie 4 funkcje zarządzania 3 szczeble kierowników Najniższy - jedynie nadzorują pracę wykonawców, nie mają pod sobą innych kierowników, „pracownik nadzorczy” Średni - inni kierownicy + sterowanie działaniami do realizacji celu / strategii Najwyższy - odpowiedz...

Konfiguracja, centralizacja i specjalizacja.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1218

Konfiguracja : hierarchia, ile pionów, poziomów, komórek, stanowisk, itd. spiętrzenie - piony / szczeble schematu spłaszczenie - rozległość kierowania (liczba pracowników przypadająca na liczbę kierowników) płaskie smukłe Centralizacja : gdzie rodzą się decyzje, struktura władzy, gdzie umieszc...

Metody projektowania struktur

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Metody projektowania struktur: Metoda diagnostyczna - polega na analizie stanu rzeczywistego przedsiębiorstwa oraz diagnozie dysfunkcji i dążeniu przez krytyczną ocenę do syntezy w postaci rozwiązania projektowego. Etapy: Konkretyzacja celu i...

Nurt behawioralny - informacje w pigułce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

Nurt behawioralny - jak postępują skuteczni kierownicy? Gdyby udało się ustalić wyznaczniki zachowań przywódczych, można by wyszkolić przywódców. Styl autokratyczny (dyrektywny): Narzuca wolę podwładnych, dominuje Douglas McGregor - zidentyfikował w

Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa Analiza SWOT - ustalenie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa, czyli na ile potencjał działalności przedsiębiorstwa umożliwia wykorzystanie okazji i ominięcie zagrożeń oraz na ile sytuacja zewnętrzna ułatwia zdyskontowanie silnych stron i zneutralizowa...

Płaszczyzny zarządzania organizacją

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1834

Płaszczyzny zarządzania organizacją: Funkcjonalna - podstawowe działanie zarządzające, funkcje zarządzania Fayol - 5 funkcji zarządzania (administracyjne) Przewidywanie Organizowanie Rozkazywanie Koordynacja Kontrolowanie Funkcje zarządzania (współcześnie) Planowanie Kontrolowanie Organiz...