Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 196

Zabezpieczenia antykorozyjne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Rozdział 3 Zabezpieczenia antykorozyjne § 159.  Zabezpieczenia antykorozyjne obiektów inżynierskich powinny być dostosowane do rodzaju materiału, z którego konstrukcja jest wykonana, i do środowiska, w którym się znajduje. 1. Konstrukcje drewniane § 160.  1. Konstrukcje drewniane powinny być zabezp...

Schody i pochylnie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

Rozdział 5 Schody i pochylnie § 128.  1. Schody i pochylnie związane funkcjonalnie z obiektem mostowym, w zależności od usytuowania obiektu mostowego nad terenem lub drogą i liczby stopni w jednym biegu, powinny być podzielone na biegi i pośrednie spoczniki. 2. Liczba stopni w biegu powinna być ni...

Odprowadzenie wód opadowych z obiektów inżynierskich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Rozdział 6 Odprowadzenie wód opadowych z obiektów inżynierskich § 136.  1. Z obiektów inżynierskich powinny być odprowadzone zbierające się na nich wody opadowe. 2. Wody opadowe powinny być szybko i skutecznie odprowadzone z powierzchni obiektu mostowego lub

Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Rozdział 6 Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz instalacje elektroenergetyczne i telekomunikacyjne § 316.  1. Zabrania się przeprowadzenia przez obiekt mostowy kabli elektroenergetycznych o napięciu większym niż 20 kV. Kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne powinny być umieszcz...

Torowisko tramwajowe, a przypisy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Rozdział 7 Torowisko tramwajowe § 234.  Torowisko tramwajowe powinno być umieszczone na wydzielonym obiekcie lub wydzielonej części przekroju poprzecznego. Dopuszcza się wbudowanie torowiska w jezdnię drogową, jeśli szerokość obiektu nie pozwala n...

Bariery ochronne - jakie muszą spełniać wymagania.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

Rozdział 10 Bariery ochronne § 259.  1. Obiekty inżynierskie, usytuowane w ciągu dróg publicznych, powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed zjechaniem pojazdu poza krawędź obiektu. 2. Urządzenia zabezpieczające, o których mowa w ust. 1, powinny być: 1) wykonane w szczególności ja...

Instalacja oświetleniowa - wymagania.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Rozdział 14 Instalacja oświetleniowa § 287.  1. Oświetlenia sztucznego wraz z odpowiednią instalacją oświetleniową, o której mowa w § 87 ust. 1, wymagają: 1) tunele, 2) przejścia podziemne, 3) obiekty mostowe, jeśli: a) przewidywane jest oświetlenie

Wentylacja - warunki i zasady.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Rozdział 15 Wentylacja § 290.  W tunelach, w zależności od ich długości, powinna być przewidziana wentylacja dla odprowadzenia spalin. § 291.  Instalacje wentylacyjne tuneli drogowych powinny zapewnić: 1) wymianę powietrza - aby nie zostały przekroczone stężenia zanieczyszczeń zagrażające przebywa...

Znaki pomiarowe - prawidłowe ustawianie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Rozdział 16 Znaki pomiarowe § 298.  1. Dla oceny prawidłowej pracy obiektu inżynierskiego powinny być przewidziane w szczególności: 1) znaki wysokościowe (repery) na obiektach, 2) wodowskazy przy mostach. 2. Znaki wysokościowe, o których mowa w ust. 1, powinny być umieszczone: 1) na głowicach tu...

Urządzenia zapewniające dostęp do obiektów inżynierskich w celach utrz...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Rozdział 17 Urządzenia zapewniające dostęp do obiektów inżynierskich w celach utrzymaniowych § 299.  1. Urządzeniami umożliwiającymi dostęp do elementów obiektu inżynierskiego w celu, o którym mowa w § 84, mogą być w szczególności chodniki dla obsługi, korytarze, pomosty, spoczniki, galerie, wózki ...