Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 102

Polski kodeks zobowiązań 1934

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1008

POLSKI KODEKS ZOBOWI ZA  1934 CHARAKTERYSTYKA 645 artyku ów przejrzysty uk ad, syntetyczna forma 2 CZ CI Cz  ogólna ród a zobowi za kontrakty delikty cechy o wiadcze  woli i ich wady przedstawicielstwo przedawnienie Cz  szczegó owa przepisy o konkretnych umowach oparty na 2 zasadach RÓWNO  STRON ...

Pozycja dzieci nieślubnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

POZYCJA DZIECI NIE LUBNYCH ABGB Dzieci nie lubne dziedziczy y tylko maj tek matki. nie by  tak restrykcyjny jak Code Civil BGB nie by  tak restrykcyjny jak Code Civil KCKP 1825 poprawi  sytuacj dzieci nie lubnych KODEKS NAPOLEONA prawo 

Prawo karne i proces karny w prawie socjalistycznym (Polska)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

PRAWO KARNE i PROCES KARNY w prawie socjalistycznym (Polska) dekret z 16 listopada 1945 o przest pstwach  szczególnie niebezpiecznych  w okresie odbudowy pa stwa uchyli   i  jednocze nie  przej   przepisy dekretu o ochronie pa stwa wprowadza   odpowiedzialno   karn   za  przest pstwa  przeciw int...

Prawo małżeńskie osobowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

PRAWO MAŁŻEŃSKIE OSOBOWE Pytania: 1. Forma świecka zawarcia małżeństwa (przedkanoniczna/przedwyznaniowa) - zanim w ogóle prawo kanoniczne zajęło się prawem małżeńskim 2. Prawo małżeńskie osobowe przedtametsi 3. Prawo małżeńskie osobow...

Prawo małżeńskie osobowe II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

Pytania: Typ laicki prawa małżeńskiego - od dekretów rewolucji francuskiej do Kodeksu Napoleona (ew. inne) Typ wyznaniowy prawa małżeńskiego osobowego - prawo małżeńskie 1836 Typ mieszany - wybór między formą świecką a wyznaniową / wprowadzenie rozwiązań wyznaniowych do prawa świeckiego Kodeks...

Prawo małżeńskie osobowe - Typ mieszany

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2086

TYP MIESZANY - małżeństwo jako rodzaj umowy cywilnej; regulacje prawa cywilnego uwzględniały normy prawa wyznaniowego Austria : - Ehepatent 1783 - rozwiązania te przeniknęły do ABGB - Kodeks józefiński - ABGB [osobna KP 1825-1836] Prusy : - Landrecht Pruski - osoby innych wyznań niż katolicy ...

Prawo miejskie, ziemskie i wiejskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1162

PRAWO MIEJSKIE główne źródła: wilkierze - akty stanowione przez miasta ordynacje, statuty - akty wydawane przez króla dla miast królewskich i przez właścicieli miast dla miast ...

Prawo osobowe małżeńskie 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

Zagadnienia - przykłady: 9.1 Typ Laicki 9.2 Typ wyznaniowy - prawo małżeńskie z 1836 9.3 Typ mieszany 9.4 Kodeks kanoniczny 1917 9.5 Prawo małżeństwie osobowe II RP - bardzo ważne, mimo, że nigdy nie weszło w życie 9.6 Dekret o prawie małżeńskim 25 IX 1945 + przepisy wprowadzające Typ laicki...

Prawo osobowe małżeńskie 3

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1365

Typ mieszany: A) małżeństwo jako umowa cywilna, a regulacje prawa cywilnego UWZGLĘDNIAJĄ normy prawa wyznaniowe - nie ma dlatego rozwodów *Austria: w sposób ciągły występuje od ehe-patent 1783, potem kodeks józefiński i ABGB w Królestwie Polskim 1825-1836 na mocy ABGB prawo małżeńskie i jurysdy...

Prawo rzeczowe - Zastaw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

ZASTAW - zależy od istnienia wierzytelności, jest to więc prawo akcesoryjne, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie umowy pożyczki - podział ze względu na sposób powstania: dany - powstaje z woli zastawcy (umowa, testament) wzięty - powstaje wbrew woli zastawcy (sądowy, zajęcie rzeczy w drodze samo...