Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 5

Prawo gospodarcze - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1456

Prawo gospodarcze: nie jest odrębną gałęzią prawa jest dziedziną wiedzy prawniczej bądź zespołem norm ujmowanym jako przedmiot dydaktyczny, bądź też jest traktowane jako tzw. kompleksowa gałąź prawa zawierająca normy z różnych gałęzi podstawowych (np prawa cywilnego, prawa pracy) Źródła prawa g...

Spółka akcyjna - Rada Nadzorcza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

SPÓŁKA AKCYJNA To, co nie zostanie tu omówione, jest jak w przypadku sp. z o.o. Spółka akcyjna prawna forma wielkich przedsiębiorstw w świetle prawa cywilnego banki i towarzystwa ubezpieczeniowe mogą działać tylko w formie spółek akcyjnych jest to spółka wysoce kontrolowana Spółka akcyjna powst...

Spółki kapitałowe - informaje ogólne i spółka z o.o.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1190

SPÓŁKI KAPITAŁOWE / Sp. z o.o. To takie spółki, które wyposażone są w osobowość prawną i które działają wyłącznie w swoim imieniu i same za swe długi odpowiadają z wyłączeniem wspólników. Zasady ogólne: Spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruch...

Spółki - podział spółek, spółka cicha, spółka cywilna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1505

SPÓŁKI Rodzaje spółek (kryt. podmiotowe) spółka cywilna spółka cicha osobowe kapitałowe jawna partnerska komandytowa komandyt-akcyjna Sp. z o.o. S.A. (Sp.j.) (Sp.p) (Sp.k.) (S.K.A) Istotą wyodrębnienia spółek osobowych jest stosunek wspólników do spółek, w szczególności w zakresie reprezenta...

Upadłość przedsiębiorców i postępowanie naprawcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW I POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE Prawo upadłościowe określone ustawą z 2003 roku określa przesłanki zajścia sytuacji upadłości przedsiębiorcy oraz skutki zarówno wobec upadłego, jak i jego wierzycieli. Celem postę...

Upadłość układowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

UPADŁOŚĆ UKŁADOWA Ma miejsce, gdy sąd stwierdza, że możliwe jest utrzymanie przedsiębiorstwa dłużnika za zgodą jego wierzycieli. Tu nie występuje syndyk a nadzorca układowy. Wniosek o ogłoszenie upadłości układowej może złożyć tylko dłużnik, jed...

Warunki i zasady działania przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3339

Warunki i zasady działania przedsiębiorstwa: Art. 20 Konstytucji stanowi o wolności w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej i wskazuje, że granice wolności i swobody mogą być jednak ustawami ograniczone (np. ustawodawstwo sanepidowe - nie można wprowadzać na rynek żywności...

INTELLIGENT BUSINESS UPPER - INTERMEDIATE VOCABULARY LIST UNIT FIVE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Język angielski
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1344

INTELLIGENT BUSINESS UPPER - INTERMEDIATE VOCABULARY LIST UNIT FIVE to saturate the market - to fill the market so completely with particular goods that it is almost impossible to start a new business in the same field and succeed : e.g. The market is saturated with cheap imports . to flood the ...

INTELLIGENT BUSINESS UPPER - INTERMEDIATE VOCABULARY LIST UNIT SIX.d...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Język angielski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

UNIT SIX advertise - verb [I, T] to put information in a newspaper, on television, on a picture on the wall, etc. in order to persuade people to buy sth, to interest them in a new job, etc.: e.g. a poster advertising a new car • The job was advertised in the local newspapers. •  It's very expens...