Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 6

Źródła finansowania deficytu budżetowego w polityce gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

Źródła finansowania deficytu budżetowego w polityce gospodarczej (od strony monetarnej i fiskalnej). Zwiększenie liczby wydatków z budżetu państwa powoduje, że zjawiskiem typowym dla wielu gospodarek rynkowych stał się deficyt budżetowy. Oznacza to, że wpływy budżetowe osiągane w pierwszej kolejn...

Alternatywne potraktowanie zagranicy i amortyzacji w modelu przepływów...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

Na czym polega alternatywne potraktowanie zagranicy i amortyzacji w modelu przepływów międzygałęziowych. Część pierwsza tablicy może mieć charakter rozszerzony lub zawężony. Jeśli zagranicę potraktujemy jako gałąź produkcyjną to poszerza się I część przepływów o odpowiedni wiersz i kolumnę. W wie...

Analiza podziału dochodu narodowego z pkt. widzenia składników popytu...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

Analizę podziału dochodu narodowego z pkt. widzenia składników popytu w SNA Dobra i usługi wchodzące w skład podaży służą zaspokajaniu popytu, przy czym tworzą go: n konsumpcja C - do konsumpcji zaliczamy dobra i usługi zużyte w gosp., a nabyte od innych podmiotów, bez samospożycia, n inwestycje ...

Cechy modelu konkurencji doskonałej, niedoskonałej i monopolu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1134

Cechy modelu konkurencji doskonałej , niedoskonałej i monopolu. Konkurencja doskonała zakłada istnienie dużej liczby producentów, z których każdy ma niewielki udział w ogólnej masie transakcji zawieranych na danym rodzajowo rynku i...

Cechy odróżniające pieniężny i rzeczowy model makroekonomiczny gospoda...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Cechy odróżniające pieniężny i rzeczowy model makroekonomiczny gospodarki. n Przepływy międzygałęziowe w systemie rzeczowym dotyczą gospodarki w której dochód narodowy liczy się wg modelu MPS - gospodarka centralnie zarządzana, n Przepływy międzygałęziowe w systemie pieniężnym dotyczą gospodarki ...

Charakterystyka strumieni (wiersze) popytu pośredniego i końcowego w m...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

Charakterystyka strumieni (wiersze) popytu pośredniego i końcowego w modelu pieniężnych przepływów międzygałęziowych. W wierszach części I przedstawiony został strumień popytu pośredniego, czyli ile poszczególna gałąź (Pw, Pp, Pf ...) przeznacza pieniędzy na asortymenty bądź inwestycje od poszcze...

Charakterystyka zasobw (kolumny) podmiotów gospodarczych w pieniężnym ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Charakterystyka zasobów (kolumny) podmiotów gospodarczych w pieniężnym modelu przepływów w fazie zaspokajania popytu pośredniego i końcowego W części I w kolumnach przedstawiono strukturę kosztów poszczególnych gałęzi wyrażoną w cenach rynkowych. W kolumnie pierwszej np. przemysł wydobywczy w cel...

Części składowe makroekonomicznego modelu gospodarki w świetle przepły...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

Części składowe makroekonomicznego modelu gospodarki w świetle przepływów rzeczowych. Makroekonomicznym modelem gospodarki jest tabela przepływów międzygałęziowych. Istotą jej jest to, iż gospodarka narodowa stanowi agregat zasobów i strumieni składający się z kilku sprzężonych ze sobą układów: p...

Czynniki kształtujące cykliczność i rentowność wzrostu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 350

Czynniki kształtujące cykliczność i rentowność wzrostu wg prof. Kaleckiego. Teoria wahań cyklicznych zbudowana została na sprzeczności między wysokością nakładów inwestycyjnych, a zmianami w zasobie kapitału. Wydatki inwestycyjne tworzą najpierw popyt i wpływają na wielkość zysków. Kalecki uważa,...