Analiza podziału dochodu narodowego z pkt. widzenia składników popytu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza podziału dochodu narodowego z pkt. widzenia składników popytu - strona 1

Fragment notatki:


Analizę podziału dochodu narodowego z pkt. widzenia składników popytu w SNA Dobra i usługi wchodzące w skład podaży służą zaspokajaniu popytu, przy czym tworzą go: n konsumpcja C - do konsumpcji zaliczamy dobra i usługi zużyte w gosp., a nabyte od innych podmiotów, bez samospożycia, n inwestycje I - wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw (wydatki na zakup dóbr i usług, wliczamy tu także te, które tworzą zapasy, inwestycje odtworzeniowe), n zakupy rządowe G - zakupy dóbr i usług przez instytucje państwowe szczebla centralnego jak i lokalnego, n zakupy dóbr i usług dokonywane przez banki B, n zakupy dóbr i usług dokonywane przez podmioty zagraniczne - eksport Ex, n zakupy dóbr i usług dokonywane przez podmioty krajowe - import Im, · konsumpcja i inwestycje nie dotyczą dóbr stanowiących czynniki podaży, nie dotyczą zakupu papierów wartościowych, · nie bierzemy pod uwagę okoliczności, kto dokonuje zakupu przy wydatkach inwestycyjnych, · wydatki przedsiębiorstw traktuje jako inwestycje (na ogół), Y = C + I + G + B + Ex -Im Y = C + I + G + B + Nx C+ I+ G +B+ Nx = YD +TA - TR + P -L = C+ S+ TA -TR +P -L Czynniki kreujące popyt: C - konsumpcja + I inwestycje + G - zakupy rządowe + B - zakupy bankowe + Nx - saldo wymiany z zagranicą, równe są YD - dochód dyspozycyjny + TA - podatki pomniejszone przez TR - transfery + P. płatności pomniejszone przez L - pożyczki. Popyt jest alokowany w C+S+TA-TR+P.-L. Analiza podziału dochodu narodowego z pkt. widzenia składników podaży (umiejscowienia popytu) wg SNA W skład podaży wchodzą dobra i usługi, które służą zaspokojeniu popytu. Popyt umiejscawiany (alokowany jest) w C - konsumpcję + S - oszczędności + TA - podatki pomniejszone o TR - transfery + P. - płatności pomniejszone o L - pożyczki. Y= C+ S+ TA - TR + P - L + Im ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz