Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Gospodarka rynkowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Gospodarka rynkowa - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW 22 4 1. Konsumpcj a indywidualna to: A/ spożywanie dóbr żywnościowych B/ zakupy na rynku C/ zaspokajanie indywidualnych potrzeb z własnych dochodów ' 2. Gospodarka rynkowa: A/ produkcja dla określonego odbiorcy B/ produkcja na sprzedaż C/ produkcja regulowana mechanizmem popytu i podaży 3. Reprodukcj a rozszerzona to: A/ prawo ekonomiczne działające w długim okresie czasu B/ sytuacja, w której akumulacja jest większa od konsumpcji C/ sytuacja, w której amortyzacja uwzględnia obsolescencję 4. Bank to; A/ przedsiębiorstwo powołane do udzielania pożyczek B/ instytucja centralizująca popyt i podaż na pieniądz C/ instytucja określająca siłę nabywczą pieniądza 5. Krzywa popytu: A/ pokazuje odwrotną relację między ceną dobra, a ich ilością, którą konsumenci są skłonni i są w stanie nabyć B/ pokazuje odwrotną relację miedzy ceną dobra X, a popytem na jego substytut C/ pokazuje odwrotną relację między ceną dobra X, a popytem potencjalnym z uwzględnieniem zjawiska komplementarności dóbr 6. Inflacja przejawia się głownie: A/ spadkiem koniunktury gospodarczej, szczególnie, gdy jest niska B/ długotrwałym wzrostem ogólnego poziomu ceprzy uwzględnieniu zmian jakości C/ wzrostem masy towarowej w stopniu większym niż ilość pieniądza 7. PNNto; A/ wartość pieniężna produktów finalnych pomniejszona o restytucję B/ suma wszystkich płatności za wykorzystanie zasobów C/ PNB pomniejszony o koszty produkcji dóbr i usług 8. Wtórny podział dochodu narodowego: A/ dokonuje się każdorazowo przy zakupie dóbr B/ dokonuje się przez konsumpcję dóbr i usług C/ dokonuje się m.in. poprzez budżet 9. Zysk to: A/ utarg pomniejszony o koszty do całego włożonego kapitału B/ przychód pomniejszony o koszty całkowite C/ utarg pomniejszony o koszty materiałowe 10. Podstawowe warunki istnienia rynku siły roboczej w kapitalizmie. 11. Krzywa transformacji. Klucz: 1C, 2C, 3B, 4B, 5A, 6B, 7C, 8C, 9B ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz