Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Konsumpcja indywidualna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Konsumpcja indywidualna - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW 21 • 1. Ekonomiczne zagadnienia można zdefiniować następująco: A/ dążenie do zwiększenia produkcji z okresu na okres B/ obniżenie kosztów wytwarzania C/ rozdział ograniczony środków miedzy współzawodniczące cele 2. Konsumpcja indywidualna to: A/ spożywanie dóbr żywnościowych B/ zakupy na rynku C/ zaspokajanie indywidualnych potrzeb z własnych dochodów 3. Gospodarka rynkowa: A/ produkcja dla określonego odbiorcy B/ produkcja na sprzedaż C/ produkcja regulowana mechanizmem popytu i podaży 4. Reprodukcj a rozszerzona: A/ prawo ekonomiczne działające w długim okresie czasu (B/ sytuacją w której akumulacja jest większa od konsumpcji C/ sytuacją w której amortyzacja uwzględnia obsolescencję 5. Bank, to: A/ przedsiębiorstwo powołane do udzielania pożyczek B/ instytucja centralizująca popyt i podaż na sprzedaż C/ instytucja określająca siłę nabywczą pieniądza 6. Krzywa popytu: A/ pokazuje odwrotną relację między ceną dobrą a ich ilością którą konsumenci są skłonni i są w stanie nabyć /ceteris paribus/ B/ pokazuje odwrotną relację między ceną dobra X, a popytem na jego substytut /ceteris paribus/ C/ pokazuje odwrotną relację między ceną dobra X, a popytem potencjalnym z uwzględnianiem zjawiska komplementarności dóbr /ceteris paribus/ 7. Inflacj a przej awia się głównie: A/ spadkiem koniunktury gospodarczej, szczególnie, gdy jest niska B/ długotrwałym wzrostem ogólnego poziomu cen przy uwzględnianiu zmian jakości C/ wzrostem masy towarowej w stopniu większym niż ilość pieniądza 8. PNN,to: A/ wartość pieniężna produktów finalnych pomniejszona o restytucję B/ suma wszystkich płatności za wykorzystanie zasobów C/ PNB pomniejszony o koszty produkcji dóbr i usług 9. Wtórny podział dochodu narodowego: A/ dokonuje się każdorazowo przy zakupie dóbr B/ dokonuje się przez konsumpcję dóbr i usług C/ dokonuje się m.in. poprzez budżet 10. Zysk, to A/ utarg pomniejszony o koszty do całego włożonego kapitału B/ przychód pomniejszony o koszty całkowite C/ utarg pomniejszony o koszty materiałowe 11. Podstawowe warunki istnienia rynku siły roboczej w kapitalizmie. 12. Krzywa transformacji. Klucz:lC, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7B, 8C, 9C,10B ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz