Cechy modelu konkurencji doskonałej, niedoskonałej i monopolu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy modelu konkurencji doskonałej, niedoskonałej i monopolu - strona 1

Fragment notatki:


Cechy modelu konkurencji doskonałej , niedoskonałej i monopolu. Konkurencja doskonała zakłada istnienie dużej liczby producentów, z których każdy ma niewielki udział w ogólnej masie transakcji zawieranych na danym rodzajowo rynku i w odniesieniu do konkretnych towarów. Żaden z producentów nie może samodzielnie zmieniać poziomu cen. Cena informuje dostawcę o wahaniach popytu oraz obok preferencji osobistych odbiorców określa dostępność towaru dla nabywcy. Założenia rynku doskonałego: n nieskończona cenowa elastyczność popytu - po cenie występującej na rynku producent może sprzedać wszystko co wytworzy, poniżej tej ceny - przechwyci cały popyt na dany towar, a powyżej - nie jest w stanie sprzedać niczego, n jednorodność towarów, n pełna przejrzystość rynków, n całkowita dostępność rynków, n brak wszelkich trudności w wymianie towaru na pieniądz, n absolutna giętkość cen oraz nieograniczona przenośność zasobów, n brak jakichkolwiek trudności w wymianie pieniądza na towar, Konkurencja niedoskonała a monopolistyczna jako uwarunkowania zachowań podmiotów na rynku. Konkurencja niedoskonała, zakładamy że istnieje wiele (drobnych, średnich, dużych) producentów, z których każdy ma istotny - choć zróżnicowany - udział w ogólnej podaży danego towaru lub określonej grupy substytutów na danym rynku. Zmieniając wielkość podaży można mieć wpływ na kształtowanie się cen. Producent podnosząc cenę może stracić część nabywców, ale nie musi stracić wszystkich. Istnieje bardzo silna walka konkurencyjna prowadzona taką bronią jak marka, reklama, znak fabryczny, co uniemożliwia wyrównanie się cen wyrobów podobnej jakości. n brak jednorodności towarów, n nie racjonalne zachowanie się podmiotów, n niedoskonały rynek pracy, produktów spożywczych czy kapitałów, Konkurencja monopolistyczna to przyjęcie takiej głównie pozycji producenta na rynku, która zakłada jego pełną wyłączność, bądź (i co bardziej typowe) sytuację oligopolistyczną. Oligopol - występowanie kilku wielkich producentów wywierających zasadniczy wpływ na warunki produkcji i zbytu określonych dóbr, usług czy wartości. Daje im to możliwość oddziaływania na kształtowanie się cen oraz narzucanie korzystnych dla siebie warunków transakcji w zakresie przedstawionej oferty podażowej.

(…)

… osobistych odbiorców określa dostępność towaru dla nabywcy. Założenia rynku doskonałego: n nieskończona cenowa elastyczność popytu - po cenie występującej na rynku producent może sprzedać wszystko co wytworzy, poniżej tej ceny - przechwyci cały popyt na dany towar, a powyżej - nie jest w stanie sprzedać niczego, n jednorodność towarów, n pełna przejrzystość rynków, n całkowita dostępność rynków, n brak…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz