Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 7

Czynniki kształtujące równowagę bilansu handlowego i kapitałowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Czynniki kształtujące równowagę bilansu handlowego i kapitałowego Wzrost dochodu narodowego, a więc przyrost dochodu właścicieli czynników wytwórczych oznacza wzrost popytu krajowego na artykuły krajowe jak i importowane. Przyrost importu zależy od krańcowej stopy importu, czyli relacji miedzy pr...

Dochód narodowy - podstawowy miernik oceny poziomu życia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1036

Dlaczego dochód narodowy jest podstawowym miernikiem oceny poziomu życia? Informacje statystyczne o wielkości, dynamice i strukturze dochodu narodowego są niezbędne do prowadzenia polityki pieniężnej, fiskalnej i polityki dochodowej w każdym kraju. Na ich podstawie bank centralny i państwo mogą u...

Faza progresywna cyklu koniunkturalnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Faza progresywna cyklu koniunkturalnego wg inwestycyjnej teorii prof. Kaleckiego. Rozważania zaczynamy gdy inwestycje są na najniższym poziomie. Nie występuje spadek inwestycji a tym samym nie spadają zyski, ale zasób kapitału dalej ...

Faza recesyjno - depresyjna cyklu koniunkturalnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Faza recesyjno - depresyjna cyklu koniunkturalnego wg teorii cyklu Kaleckiego. Rozważania rozpoczynamy kiedy inwestycje kształtują się na najwyższym poziomie. Inwestorzy zmniejszają decyzje inwestycyjne (są to początkowe fazy kryzysu...

Formy rozliczeń międzynarodowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1470

Formy rozliczeń międzynarodowych. Najstarsza wymiana towarowa między krajami to wymiana towar za towar, czyli wymiana barterowa. Występują odmiany tej wymiany, które generalnie dzielimy na: n transakcje kompensacyjne w przypadku pojedynczych transakcji, n clearing bilateralny w handlu między dwom...

Formy własności przedsiębiorstw oraz kryteria je różniące

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

Formy własności przedsiębiorstw oraz kryteria je różniące. Trzy grupy form własności przedsiębiorstw: Pierwsza obejmuje własność państwową i komunalną i charakteryzuje się występowaniem kolektywnych uprawnień własnościowych. Oznacza to, że nie są one związane z osobami lecz z instytucjami władzy ...

Funkcja Cobba - Douglasa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1589

Funkcja Cobba - Douglasa jako przykład modelu wieloczynnikowego wzrostu. Douglas i Cobb sformułowali funkcję produkcji wywodzącą się z ekonomii neoklasycznej. Opiera się ona na założeniu, że produkcja jest funkcją trzech czynników prod...

Funkcja produkcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

Funkcja produkcji (krzywa jednakowego produktu jako miejsce geometryczne punktu dla różnych metod wytwarzania). Na produkcję danego dobra x składają się pewne proporcje Z...

Geneza współczesnych poglądów na inflację

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

Geneza współczesnych poglądów na inflację. Podręczniki historii gospodarczej uczą, iż inflacja to było zjawisko będące wypadkową ilości pieniądza i ogólnego poziomu cen. Przez długie lata dominowała zgodny z założeniami