Czynniki kształtujące równowagę bilansu handlowego i kapitałowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki kształtujące równowagę bilansu handlowego i kapitałowego - strona 1 Czynniki kształtujące równowagę bilansu handlowego i kapitałowego - strona 2 Czynniki kształtujące równowagę bilansu handlowego i kapitałowego - strona 3

Fragment notatki:


Czynniki kształtujące równowagę bilansu handlowego i kapitałowego Wzrost dochodu narodowego, a więc przyrost dochodu właścicieli czynników wytwórczych oznacza wzrost popytu krajowego na artykuły krajowe jak i importowane. Przyrost importu zależy od krańcowej stopy importu, czyli relacji miedzy przyrostem dochodu a przyrostem importu: Im wyższa krańcowa stopa importu, w tym większym stopniu przyrost dochodu narodowego pogarsza bilans handlowy. Dochód narodowy rośnie tzn. rosną dochody obywateli będących właścicielami czynników produkcji. Ludzie bogaci kupują więcej, mając dużo pieniędzy chcą kupować artykuły importowane tzn. więcej pieniędzy ucieka zagranicę kraju. Jeśli popyt krajowy wchłonie całą krajową produkcję to rzeczywiście przy zerowym eksporcie krajowych produktów bilans handlowy ulegnie pogorszeniu. Interpretacja terms of trade. Wpływ zmian terms of trade na sytuacje płatniczą kraju. terms of trade - warunki wymiany Jest to zestawienie względnych zmian cen krajowych (eksportowych) danego kraju w stosunku do względnych zmian cen towarów sprowadzanych z zagranicy. Interpretacja tej relacji jest następująca: ToT = 1 - oznacza, że dynamika cen w eksporcie była równa dynamice cen w imporcie, ToT 1 - świadczy o względnym wzroście cen eksportowych w porównaniu ze zmianami cen importowych, mamy duży eksport, ale zagranica może nie zamawiać więcej artykułów i mimo korzystnego ToT może on nie wpłynąć na bilans płatniczy. ToT 1 ze względu na spadek wielkości eksportu i wzrost importu. Bilans handlowy pogarsza się. Z kolei deficyt bilansu kapitałowego pociąga za sobą deprecjację waluty krajowej, a nadwyżka - aprecjację.

(…)

… deficyt bilansu kapitałowego pociąga za sobą deprecjację waluty krajowej, a nadwyżka - aprecjację. Rola kursu walutowego w teorii parytetu siły nabywczej utrzymuje, że wahania kursu walutowego są przede wszystkim reakcją właśnie na zmiany relacji poziomu cen między poszczególnymi krajami. Oddziaływanie wewnętrznej polityki monetarnej na bilans płatniczy kraju. Podstawowym narzędziem polityki monetarnej…
… zagranicznych, co w efekcie przynosi zwiększenie eksportu. Z drugiej strony podwyżka krajowej stopy procentowej powoduje napływ do kraju obcego kapitału (najczęściej krótkoterminowy), a więc poprawia krajowy rachunek kapitałowy. W sumie polityka podwyższania krajowej stopy procentowej korzystnie oddziaływuje na obie części składowe bilansu płatniczego. Nadwyżka w bilansie płatniczym wywołuje aprecjacja kursu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz